Ing. Václav Jandáček (*1952)

Stavební inženýr absolvent ČVUT, zabývá se statikou a dynamikou stavebních konstrukcí, dějinami stavitelství a dějinami techniky. Vlastní projekční kancelář v oboru betonových dřevěných a ocelových konstrukcí, rekonstrukcí staveb a restaurování technických památek.

Stavební inženýr absolvent ČVUT 1975, zabývá se statikou a dynamikou stavebních konstrukcí, dějinami stavitelství a dějinami techniky. Vlastní projekční kancelář v oboru betonových dřevěných a ocelových, rekonstrukcí staveb a restaurování technických památek.

Kancelář má rozsáhlý archiv, knihovnu a sbírky historických detailů konstrukcí, sleduje i obraz techniky a krajiny ve výtvarném umění.

Ing. Jandáček je členem ČKAIT ve dvou autorizovaných oborech pro stavby pozemní, statiku a dynamiku staveb, člen legislativní rady ČKAIT. Dále je členem české společnosti pro dějiny Věd a techniky při ČAV, v bývalé Československé společnosti pro dějiny věd a techniky byl v letech 1985 až 1992 předsedou sekce dějin stavitelství. Je členem Společnosti pro mechaniku a členem poradního sboru MK pro technické památky, členem komise pro návrh nového památkového zákona. Při magistrátu Hlavního města Prahy je jedním z expertů ve Sboru expertů pro otázky památkové péče. Dlouholetý člen Klubu Za starou Prahu (1985) a od roku 2002 v Domácí radě Klubu.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech o stavitelství, dějinách techniky, místopisu a historických konstrukcích /více než 200 článků/ vlastní publikace se pak týkají historické techniky a materiálů.
Ing. Jandáček zpracoval za léta své činnosti řadů návrhů a projektů na restaurování a rekonstrukci historických staveb, technických památek z oboru průmyslu a občanských staveb.

Specialitou kanceláře jsou statická posouzení nosných konstrukcí soch a pomníků, posouzení historických konstrukcí z kovů, rekonstrukce historických vodních elektráren a celé řady památek v Praze a v Čechách.

Ing. V. Jandáček se zabývá i výtvarným uměním v rovině pramenů pro památkovou péči a stav krajiny v minulosti. Pro tento účel studuje zejména obory krajinářství, veduty a zobrazení interiéru s důrazem na umění 19. a první poloviny dvacátého století.