Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

Amedeo Modigliani, Lying female nude with intertwined hands, 1917

8. května 2024

Připravili jsme zájezd na dvě jedinečné výstavy věnované mimořádným osobnostem světového malířství. Výstava CASPAR DAVID FRIEDRICH: Nekonečné krajiny (Unendliche Landschaften) v berlínské Národní galerii (Alte Nationalgalerie) se koná u příležitosti 250. výročí narození Caspara Davida Friedricha (1774-1840), který je v současnosti považován za možná nejvýznamnějšího představitele krajinomalby německého romantismu. Museum Barberini v Postupimi (Potsdam) bude hostit výstavu MODIGLIANI: Moderní pohledy (Modern Gazes) jednoho z nejoriginálnějších malířů rané moderny počátku 20. století, jehož 140. výročí narození si v roce 2024 připomeneme. Program připravil PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.

Roy Lichtenstein_Figures in Landscape_1977 Louisiana Museum of Modern Art_©Estate of Roy Lichtenstein_Bildrecht,_Vienna 2024

1. června 2024

Na jaro 2024 připravila vídeňská muzea hned dvě mimořádné výstavy. V Kunsthistorisches Museu navštívíme výstavu Holbein, Burgkmair, Dürer. Renesance na severu a v Albertině pak „stoletou výstavu“ Roye Lichtensteina. Program připravil PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.