Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

29. srpna 2020

Na letošní sezónu připravily vídeňské galerie (Albertina a Mumok) hned dvě velmi zajímavé výstavy.

11. až 13. září 2020

Program koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku, historickou tradici a česko-rakouské vztahy.

26. až 28. září 2020 

Ostrava a její okolí je místem, které nepatří k často navštěvovaným oblastem milovníků památek a umění. Přesto je však tato aglomerace zajímavá a snoubí se v ní jak vztah k umění výtvarnému, tak i produkty mohutného průmyslového růstu.

16. října až 22. října 2020

Portugalsko, umístěné na jihozápadní výspě Evropy, bylo odedávna bránou do světa. Nabízí svébytnou, vizuálně působivou kulturu, v níž se zrcadlí stopy Féničanů, Keltů, Římanů či Maurů, ale též exotika zemí, které dobývali portugalští mořeplavci.