Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.(*1962)
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1988–2015 pracoval v Národní galerii v Praze postupně jako vedoucí archivu, ředitel Sbírky starého umění a pověřený generální ředitel. Specializuje se na kulturní dějiny raného novověku a na umění baroka.
Více…
Prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (*1966)
Od roku 1992 pedagogicky působí na katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2007 až 2015 zastával na této fakultě funkci děkana a v současné době působí ve funkci proděkana pro rozvoj.
Více…
 Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. (*1941)
Vystudoval obor český jazyk – dějepis – hudební výchova na Pedagogické fakultě UK a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V současné době učí dějiny výtvarného umění a hudby v anglofonních zemích v Metropolitní univerzitě Praha.
Více…
 Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (*1946)
Archeolog středověku a medievista. Po studiu archeologie na univerzitě v Brně v letech 1964–1969 začal svou odbornou dráhu jako archeolog středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře (1969–1973). Je autorem více než stovky odborných studií, vydal čtyři monografie.
Více…
 PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (*1976)
Vystudovala dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996–2002). V letech 2008–2015 přednášela na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého) v Praze. V současnosti působí v Historickém ústavu Akademie věd.
Více…
Ing. Václav Jandáček
Ing. Václav Jandáček (*1952)
Stavební inženýr absolvent ČVUT, zabývá se statikou a dynamikou stavebních konstrukcí, dějinami stavitelství a dějinami techniky. Vlastní projekční kancelář v oboru betonových dřevěných a ocelových konstrukcí, rekonstrukcí staveb a restaurování technických památek.
Více…