Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (*1962)

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1988–2015 pracoval v Národní galerii v Praze postupně jako vedoucí archivu, ředitel Sbírky starého umění a pověřený generální ředitel. Specializuje se na kulturní dějiny raného novověku a na umění baroka.

Přednáší na Pedagogické fakultě (Katedra dějin a didaktiky dějepisu) a Filozofické fakultě (Ústav pro dějiny umění) Univerzity Karlovy v Praze.

Podílel se autorsky na přípravě řady výstav, mimo jiné Obrazárna v Čechách 1796–1918 (Praha, Národní galerie v Praze 1996); Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (Praha, Národní galerie v Praze 2001); Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohệme (Lille, Palais des beaux-arts 2002–2003); Slezsko, perla v české koruně (Legnica, Muzeum miedzi – Praha, Národní galerie v Praze 2006–2007); Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo (Praha, Národní galerie v Praze 2010–2011); Otevři zahradu rajskou. Bendiktini v srdci Evropy 800–1300 (Praha, Národní galerie v Praze 2014–2015); Jan Hus 1415–2015 (Tábor, Husitské muzeum v Táboře 2015).

Kromě desítek odborných studií a katalogů k výstavám vydal mj. knihy Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993, 2. vyd. Praha – Litomyšl 2013; Pražské paláce, encyklopedický ilustrovaný přehled, Praha 1995, 2. vyd. Praha 2000 (s Václavem Ledvinkou a Bohumírem Mrázem); Ve stínu tvých křídel: Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995, 2. vyd. Praha 2012 (s Ivanou Čornejovou a Jiřím Rakem); Princ Evžen Savojský, život a sláva barokního válečníka, Praha – Litomyšl 2001; Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002; Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618–1683, Praha – Litomyšl 2008 (s Ivanou Čornejovou, Jiřím Kašem a Jiřím Mikulcem); Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl 2009 (se Štěpánem Váchou – Irenou Veselou a Petrou Vokáčovou); Florencie. Město umělců, velmožů, tyranů a světců, Praha 2009 (s Petrem Přibylem a Tomášem Hladíkem); Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683–1740, Praha – Litomyšl 2011 (s Pavlem Bělinou, Jiřím Kašem, Jiřím Mikulcem a Irenou Veselou).