PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (*1976)

Vystudovala dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996–2002). V letech 2008–2015 přednášela na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého) v Praze. V současnosti působí v Historickém ústavu Akademie věd.

Zabývá se obdobím vrcholného středověku, vztahy mezi filmem a historií, vývojem českého národního hnutí a dějinnými tradicemi.

Vydala monografie 26. 8. 1278 – Moravské pole. Poslední boj zlatého krále (2006) a Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici (2012). Publikuje studie a články v odborném i kulturním tisku a příležitostně spolupracuje s rozhlasem a televizí. Soustavně se věnuje popularizaci historie. Podílela se na knihách Záhady Českých dějin, Největší Čech, Osudy českých králů a královen či na výpravné publikaci pro děti Historie Evropy.