Prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (*1966)

Od roku 1992 pedagogicky působí na katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2007 až 2015 zastával na této fakultě funkci děkana a v současné době působí ve funkci proděkana pro rozvoj.

V letech 1992 až 2002 jako hlavní kurátor vedl Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V letech 2002 až 2003 zastával pozici kurátora Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Kurátorsky připravil celou řadu výstavních projektů pro české i zahraniční galerie a muzea umění, na kterých mimo jiné spolupracoval s Galerií hlavního města Prahy, Domem umění města Brna, Západočeskou galerií v Plzni, Galerii pro současné umění v Lipsku, Muzeem umění v Pori, Muzeem umění v Thunu, Muzeem moderního a současného umění v Rijece, Galerii Arsenal v Bialystoku, Kunsthalle Košice a celou řadou dalších institucí.