Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. (*1941)

Vystudoval obor český jazyk – dějepis – hudební výchova na Pedagogické fakultě UK a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V současné době učí dějiny výtvarného umění a hudby v anglofonních zemích v Metropolitní univerzitě Praha.

Od roku 1985 vyučuje jako odborný asistent teorie a dějin výtvarného umění (se zaměřením na moderní umění) na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Vedle hlavního úvazku na katedře výtvarné výchovy UK krátkodobě působil ve vedlejším pracovním poměru na katedře estetiky Filozofické fakulty UK v Praze a na HAMU.

V současné době učí dějiny výtvarného umění a hudby v anglofonních zemích v Metropolitní univerzitě Praha. V letech 1983– 1992 vystupoval jako autor a přednášející v autorských pořadech pro střední školy a pro veřejnost zprostředkovaných Středočeskou uměleckou agenturou a Pražským kulturním střediskem. Od roku 1992 realizoval cykly přednášek Výtvarné umění a hudba v proměnách 20. století I, II v regionálních galeriích (Pardubice, Klatovy, České Budějovice ad. a v Národní galerii ve Veletržním paláci, kde přednáší i v současnosti. Pravidelně přednášel na seminářích pro profesory výtvarné výchovy středních pedagogických škol a gymnázií. Od roku 1981 pravidelně přispívá do odborných časopisů (Estetická výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Ateliér, Výtvarné umění, Estetika, Literární noviny ad.). Přednášel na mezinárodních sympóziích a seminářích (Insea 1993, mezinárodní odborný seminář Estetické kontrapunkty hudobného a výtvarného umenia roku 2006 v Tatranské galérii Poprad ad.), kde přispěl i studiemi do sborníků.

Kromě článků a studií pro odborné časopisy napsal vědeckou monografii Křižovatka geneze moderního malířství a hudby (UK, Pedagogická fakulta, 2007), čtyři učebnice pro střední školy (tři jako spoluautor) a jeden učební text. V edičním plánu nakladatelství H + H na rok 2009 je vědecká monografie Obraz a hudba v souvislostech a proměnách 20. století a v edičním plánu Metropolitní univerzity v Praze na rok 2010 vědecká monografie Moderní výtvarné umění a hudba a tradice ve Velké Británii a USA. Od roku 2008 spolupracuje na mezinárodním projektu Pocta abstrakci a atonalitě jako autor celkové koncepce a autor koncepce výstavy Abstrakce a atonalita.