Na přelomu let 2019 a 2020 uplyne 500 let od dobytí aztécké říše Hernánem Cortésem. Jako připomínku tohoto neveselého výročí připravilo Weltmuseum skvělou výstavu AZTÉKOVÉ. Úchvatné artefakty představí aztéckou civilizaci v nejlepší formě. Albertina nabídne na podzím 2020 velkou přehlídku francouzského modernistického umění s těžištěm ve významné švýcarské soukromé sbírce Artura a Hedy Hanloser. Program zájezdu koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Aztékové se vedle Mayů a Toltéků řadí mezi nejvýznamnější civilizace střední Ameriky. Aztécká říše vznikala postupně od 14. století a na počátku 16. století měla podle odhadů kolem dvanácti milionů obyvatel, kteří žili v okruhu tří velkých měst – Tenochtitlán, Texcoko a Tlacopán. Vládci těchto měst si mezi sebou rozdělili role. Král hlavního města Tenochtitlánu řídil společné vojsko a zahraniční politiku, panovník Texcoca se věnoval zákonům a vládce Tlacopánu řemeslům a umění. Aztékové prosluli krvavými obřady, při nichž obětovali tisíce zajatců i své vlastní druhy. Zároveň však stvořili úchvatnou kulturu, inspirovanou předchozími civilizacemi. Města s pyramidami, vodovody a zahradami i krajina protkaná sítí závlahových kanálů svědčí o mimořádných schopnostech tohoto bojovného kmene, jenž své válečníky odměňoval pestrobarevnými čelenkami z peří a nádhernými šperky ze zlata a polodrahokamů. Výstava AZTÉKOVÉ, kterou připravilo vídeňské Weltmuseum ve spolupráci s Linden-Museum Stuttgart, Nationaal Museum van Wereldculturen v Nizozemí, Museo del Templo Mayor a Museo Nacional de Antropología v Mexico City, se do Vídně přestěhuje ze Stuttgartu. Nabídne mnoho mimořádných artefaktů včetně šperků či soch, a také slavnou korunu posledního vládce Tenochtitlánu, Montezumy II.

Soukromá sbírka švýcarských manželů Artura Hanlosera a Hedy Hanloser-Bühler vznikala v letech 1905–1936. Její zakladatelé byli podobně jako jiní sběratelé té doby okouzleni barevnou a světelnou intenzitou impresionismu. Ve Švýcarsku kolem sebe soustředili okruh umělců, jejichž tvorbu podporovali (např. F. Hodlera), a ti jim na oplátku pomáhali s výběrem vhodných děl i s jejich vyhledáváním na aukcích. Díky této soustředěné aktivitě se kolekce stala jedním z mimořádných souborů francouzského umění, obsahující díla od impresionismu přes nabisty a fauvismus až po symbolismus. Na výstavě jsou zastoupeny pozdní obrazy A. Renoira, mistrovské práce V. van Gogha (Noční kavárna), Cézannovy krajiny či portréty, skvělé obrazy P. Gauguina, H. de Toulouse-Lautreca, C. Moneta a E. Maneta i P. Bonnarda, H. Matisse, O. Redona, F. Hodlera či F. Vallottona. Albertina představí přes 120 děl, přičemž expozice bude doplněna zápůjčkami z muzeí v Bernu a Winterthuru. Unikátní soubor mezinárodní úrovně nám umožní poznat vývoj evropského umění na přelomu 19. a 20. století na exponátech, které nejsou běžně vystavovány. Významná sbírka se v Albertině sejde s dlouhodobou zápůjčkou sbírky Batliner, zahrnující podobný časový úsek, doplněný o další etapy klasické evropské moderny.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 7. listopadu v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem 11.00 hod a prohlídka výstavy AZTÉKOVÉ ve Weltmuseu a výstavy sbírky Hanloser v Albertině. Odjezd z Vídně do Prahy v 17.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1 070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1 290 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 21 Eur).