Na přelomu let 2019 a 2020 uplyne 500 let od dobytí aztécké říše Hernánem Cortésem. Jako připomínku tohoto neveselého výročí připravilo Weltmuseum skvělou výstavu AZTÉKOVÉ. Úchvatné artefakty představí aztéckou civilizaci v nejlepší formě. Kunsthistorisches Museum nabídne na podzim 2020 velkolepou přehlídku benátské malby pod názvem „Tizian a ženy“. Pozadu jako obvykle nezůstane ani Albertina, která u příležitosti 100 let od úmrtí Amedea Modiglianiho přichystala výstavu „REVOLUCE PRIMITIVISMU“, jež nespoutaného italského tvůrce přiblíží jako jednu z vůdčích osobností avantgardy. Program zájezdu koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Výstava TIZIAN A ŽENY soustředěná kolem 20 Tizianových obrazů, představí celkem více než 50 vynikajících děl benátské malby od mistrů jako byli Veronese, Tintoretto, Palma Vecchio, Paris Bordone a Giorgione. Ponoříme se do fascinujícího světa vznešených dam, které byly okouzlující, elegantní, zářivé, ale také rafinované a hravé. Benátští malíři dokázali se sobě vlastní bravurou zachytit všechny odstíny luxusního benátského životního stylu v období vrcholné renesance. Obrazy na prestižní výstavu zapůjčí přední světová muzea, mezi jinými National Gallery v Londýně, Metropolitní Muzeum v New Yorku a pařížský Louvre.

Aztékové se vedle Mayů a Toltéků řadí mezi nejvýznamnější civilizace střední Ameriky. Aztécká říše vznikala postupně od 14. století a na počátku 16. století měla podle odhadů kolem dvanácti milionů obyvatel, kteří žili v okruhu tří velkých měst – Tenochtitlán, Texcoko a Tlacopán. Vládci těchto měst si mezi sebou rozdělili role. Král hlavního města Tenochtitlánu řídil společné vojsko a zahraniční politiku, panovník Texcoca se věnoval zákonům a vládce Tlacopánu řemeslům a umění. Aztékové prosluli krvavými obřady, při nichž obětovali tisíce zajatců i své vlastní druhy. Zároveň však stvořili úchvatnou kulturu, inspirovanou předchozími civilizacemi. Města s pyramidami, vodovody a zahradami i krajina protkaná sítí závlahových kanálů svědčí o mimořádných schopnostech tohoto bojovného kmene, jenž své válečníky odměňoval pestrobarevnými čelenkami z peří a nádhernými šperky ze zlata a polodrahokamů. Výstava AZTÉKOVÉ, kterou připravilo vídeňské Weltmuseum ve spolupráci s Linden-Museum Stuttgart, Nationaal Museum van Wereldculturen v Nizozemí, Museo del Templo Mayor a Museo Nacional de Antropología v Mexico City, se do Vídně přestěhuje ze Stuttgartu. Nabídne mnoho mimořádných artefaktů včetně šperků či soch, a také slavnou korunu posledního vládce Tenochtitlánu, Montezumy II.

Italský malíř a sochař Amedeo Modigliani se od dětství potýkal s podlomeným zdravím. Stín smrti, jenž se nad ním neustále vznášel, nepochybně přispěl k jeho divoké touze užít dne, dokud to jde. Navzdory těžko snesitelné povaze, která ho vháněla do konfliktů, patřil v Paříži na počátku 20. století k vůdčím osobnostem rodící se avantgardy. Právě tak, nikoliv jako známého bouřliváka a opilce, ale jako nesmírně nadaného tvůrce, jenž prorážel cestu novému pohledu na umění, ho chce představit Albertina. Modigliani proslul především díky aktům a skvělým ženským portrétům. Vytvářel však rovněž sochy a živě se zajímal o primitivismus jako zdroj nezkalené imaginace. Expozice svede dohromady známá díla z muzeí, ale i méně vystavované práce ze soukromých sbírek v Evropě i v zámoří. Nabídne srovnání Modiglianiho talentu s dalšími osobnostmi moderního umění, Pablem Picassem, Constantinem Brâncuşim a André Derainem, i s artefakty tzv. primitivního umění.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 7. listopadu v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem 11.00 hod a prohlídka výstavy TIZIAN A ŽENY. Odpoledne individuální program. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni.

V neděli 8. listopadu dopoledne prohlídka výstavy AZTÉKOVÉ ve Weltmuseu, odpoledne REVOLUCE PRIMITIVISMU v Albertině. Odjezd z Vídně do Prahy v 17.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 3190 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 3430 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní v čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 600 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém. Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 30 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.