Pokračujeme v naší pouti za slavnými i méně známými hanzovními městy. Tentokrát zamíříme do Meklenburska-Předního Pomořanska a na tajemnou Rujánu. Navštívíme hanzovní přístav Stralsund, menší městečka Wismar, Greifswald a Bad Doberan a zastavíme se na Rujáně. Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici.

Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let ovládala ekonomický prostor evropského severu. Bohatí kupci věnovali značné částky na stavbu okázalých radnic a velkolepých chrámů, pro něž pořizovali nádherná umělecká díla. Z dálkového obchodu profitovaly nejen rušné přístavy, ale i další města, která se ke spolku připojila. Kulturní a politický vliv hanzy tak sahal hluboko do vnitrozemí.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 6. května v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Rostocku, technické zastávky. Odpoledne zastávka ve městě WISMAR. Jedno z nejkrásnějších meklenburských měst, jehož historické centrum je zapsané na seznamu UNESCO, má za sebou bouřlivou minulost. Důležité obchodní středisko ovládli po třicetileté válce Švédové, kteří město 19. století pronajali Meklenbursku. O ekonomickém významu Wismaru svědčí ohromné náměstí s krásnou renesanční kašnou (Wasserspiele) a řadou historických domů, mezi nimiž vyniká gotické cihlové průčelí domu Alter Schwede (U Starého Švéda) ze 14. století. Z velkých městských kostelů se nejlépe dochoval pozdně gotický Nikolaikirche ze 14. a 15. století. Pozoruhodná je i bývalá vévodská rezidence (Fürstenhof) se severním křídlem v manýristickém stylu a zbytky městského opevnění. Noc v hotelu ve Wiesmaru.

V pátek 7. května dopoledne cisterciácký klášter a půvabné lázeňské městečko BAD DOBERAN. Monumentální gotický Münster byl postaven mezi léty 1295-1368. Z původního románského kláštera se zachovala například socha Panny Marie, z období gotiky pocházejí krásné náhrobky meklenburských vládců, dánské královny Markéty I. a švédského krále Albrechta III. či zlacený deskový obraz z roku 1310. Areál kláštera doplňuje osmiboká hřbitovní kaple ze 13. století. Městečko Bad Doberan láká k polednímu posezení a procházce po lázeňské promenádě.
Odpoledne STRALSUND – vedle Lübecku nejdůležitější hanzovní město německého severu a jedna z perel cihlové architektury. Město po staletí bránilo svou nezávislost před obchodními konkurenty – Lübeckem, Dánskem, Holandskem a Švédskem. Po třicetileté válce připadlo spolu s Předním Pomořanskem Švédům, v roce 1815 pak bylo připojeno k Prusku. Navštívíme městské centrum, v němž se dochovalo přes 800 historických budov a které je díky své hodnotě zapsáno na seznamu UNESCO (procházka po okolí Alter Markt s radnicí, mohutným Nikolaikirche a řadou historických domů, Neuer Markt s monumentálním Marienkirche a další památky). Noc v hotelu ve Stralsundu.

V sobotu 8. května dopoledne a část odpoledne RUJÁNA – mytický ostrov s barvitými dějinami lákal k návštěvám již německé romantiky. Caspar David Friedrich a mnozí další autoři v 19. století objevili úchvatnou krásu tohoto zvláštního místa. Dějiny Rujány poznamenali Hunové, Slované, Dánové i Švédi. V roce 1815 přešel ostrov pod správu Pruska a od 30. let 20. století je spojen s pevninou dlouhou hrází. Národní park Jasmund nabízí krásnou procházku po stezce, která vede nad strmými křídovými útesy až ke slavnému Königstuhl, útesu, který ční do výše 118 metrů nad mořem. Kostel v rybářské osadě Waase na ostrově Ummanz skrývá pozoruhodný antverpský oltář z roku 1520. Odpoledne návrat do Stralsundu, individuální volno. Pro zájemce možnost individuální návštěvy některého z muzeí v bývalém dominikánském klášteře (Kulturhistorisches Museum, Deutsches Meeresmuseum). Noc v hotelu ve Stralsundu.

V neděli 9. května cesta do Prahy se zastávkou v GREIFSWALDU. Bývalé hanzovní městečko je rodištěm slavného romantického malíře Caspara Davida Friedricha, jehož obrazy jsou součástí sbírky zdejší Gemäldegalerie. Zavítáme i do nedaleké rybářské vísky WIECK, s malebným padacím mostem a romantickými ruinami bývalého cisterciáckého kláštera Eldena, který proslavily Friedrichovy malby. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 8270 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 8450 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu ve Wismaru, 2x ubytování se snídani ve tříhvězdičkovém hotelu ve Stralsundu (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 2270 Kč, výklad historika umění, osobní audio-guide systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 59 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.