Hlavním tématem tohoto leteckého zájezdu bude dílo největšího mistra rané nizozemské malby, Jana van Eyck. Zájezd koncipovala přední česká znalkyně nizozemského malířství.

Jan měl podle nápisu objeveném na Gentském oltáři staršího bratra, Huberta. Bratři podle této zprávy namalovali Gentský oltář společně. Po Hubertovi se však slehla zem; o jeho existenci jinak neexistují žádné doklady. Tvorbě bratrů van Eyck bude věnována mimořádná výstava Van Eyck – Optická revoluce, kterou společně navštívíme v Muzeu krásných umění v Gentu. Zde se vůbec poprvé shromáždí osmdesát středověkých deskových obrazů, jež vytvořili Jan a Hubert (?) van Eyck či umělci ovlivnění jejich tvorbou. Prohlédneme si Eyckovy minuciózní obrazy, jejichž drobnopisné provedení není schopná tlumočit žádná reprodukce, je nutné si je prohlédnout ve skutečnosti. Podaří se autorům výstavy odhalit dílo, osud a záhadné zmizení Huberta? Ukáže náročné restaurování Gentského oltáře, které dosud probíhá, jeho ruku? Život Jana a Huberta budeme sledovat i ve středověkých Bruggách, kam můžeme vyrazit v neděli 8. března. V kostele P. Marie v Bruggách je uložena i úchvatná socha Trůnící Madony od Michelangela. Další poklady staré nizozemské malby si prohlédneme v Lovani a v Mechelenu. Tato města si zachovala středověký charakter, takže kromě obrazů nizozemských mistrů poznáme i výjimečné památky pozdně gotické architektury.

Program zájezdu:

V pátek 6. března sraz účastníků v 05:15 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál SEVER II, kde bude čekat zástupce kanceláře s informační tabulí UMĚLECKÝ KLUB, přílet do Bruselu v 08:25 hodin.
Odjezd autobusem z letiště, cestou do Gentu prohlídka univerzitního města Lovaň. Zdejší univerzita, nejstarší v Belgii, byla založená roku 1425. Působilo zde mnoho významných osobností, např. Erasmus Rotterdamský či papež Hadrián VI. Střed města si zachoval svůj středověký charakter, kde výraznou dominantu tvoří radnice na Velkém náměstí (Grote markt), dokončená ve stylu brabantské pozdní gotiky. Dále si prohlédneme sakrální architekturu, zejména kostel sv. Petra. Stavba je vrcholnou ukázkou pozdně gotického stavitelství; uvnitř chrám skrývá četné umělecké poklady – románskou Trůnící Madonu (tzv. Sedes Sapientiae) či slavný oltář s Poslední večeří od Dircka Boutse, jenž patří k stěžejním dílům nizozemského malířství. Během procházky po středu města si můžeme prohlédnout další významné stavby – např. středověký chrám sv. Jakuba či kostel sv. Michala, postaveném ve vrcholně barokním slohu. Závěrem můžeme navštívit dvůr bekyní. Fakultativně lze navštívit Museum „M“ Leuven, které bylo přestavěno v roce 2009 předním belgickým architektem Stéphanem Bellem. Tato přestavba byla pozitivně hodnocena jako ukázkový příklad zdařilé muzeální prezentace spojující staré a moderní umění.
V odpoledních hodinách příjezd do Gentu, po cestě výklad o nizozemském malířství a zejména o Janu a jeho tajemném bratru, Hubertu van Eyck. Ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu v centru Gentu v blízkosti katedrály.

V sobotu 7. března návštěva výstavy Van Eyck v Gentu – Optická revoluce v Muzeu krásných umění v Gentu. Poté čas na oběd.
V odpoledních hodinách se vydáme po stopách Jana van Eyck, burgundských vévodů a císaře Karla V., který se Gentu roku 1500 narodil. Město si udrželo svůj starobylý charakter, svědčící o někdejším bohatství Flander. Prohlédne si katedrálu sv. Bavona (St-Baafskathedraal), která ukrývá největší poklad nizozemského malířství, Gentský oltář od Jana a Huberta van Eyck (jenž bude po dobu výstavy přemístěn do Muzea krásných umění). Gentský oltář má pohnutou minulost; například připomeňme, že během 2. světové války byl ukraden nacisty a uložen v solném dole v Rakousku. Jeho napínavá záchrana se dočkala i filmového zpracování (The Monuments Man; v hlavní roli George Clooney). Dále se podíváme na zvonici (Belfort) ze 14. století, kostel sv. Mikuláše, radnici a slavný opevněný hrad Gravensteen. V podvečerních hodinách procházka na nábřeží Graslei se zachovalými cechovními domy, z nichž některé pocházejí již z 12. stol.

V neděli 8. března možnost strávit den individuální prohlídkou Gentu, nebo fakultativně výletu do nedalekých Brugg, kam se z Gentu dostaneme vlakem (cesta trvá asi 30 minut). Ve městě žil malíř Jan van Eyck a Bruggy si zachovaly svoji pozdně středověkou podobu. Bruggy a západní Flandry patřily v pozdním středověku k nejbohatším regionům v Evropě. Bruggy se rozvíjely díky výrobě sukna, krajek; příjmy zajišťoval i prosperující přístav – ten však postihla přírodní katastrofa. Přístav postupně zanášel písek a Bruggy o přístup k moři přišly; roli námořní velmoci převzaly Antverpy a později Amsterdam. Význam města rychle upadal, díky tomu se však „zakonzervoval“ středověký ráz města, který nenarušily pozdější přestavby a úpravy. Díky svému systému vodních kanálů si město získaly přezdívku „Benátky severu“. Během procházky po Bruggách se vydáme po nábřežích i spletí úzkých uliček, prohlédneme si chrám Panny Marie (O.-L. Vrouwekerk), který v sobě ukrývá největší poklad Brugg, mramorovou sochu Trůnící Madony od Michalengela. Dále zajdeme na náměstí s radnicí a zvonicí a prohlédneme si další pamětihodnosti – kostel sv. Salvátora a dvůr bekyní. V podvečerních hodinách návrat do Gentu.

V pondělí 9. března dopoledne individuální volno. Kolem poledne odjezd z hotelu na letiště v Bruselu. Cestou navštívíme další historické město, Mechelen (Malines). Dominantu města tvoří katedrála svatého Rombalda (Sint-Romboutskathedraal) postavena ve 13.-16. století. S tímto kostelem nás pojí silné pouto – odsud získal arcivévoda Matyáš slavný obraz Lukáš kreslí P. Marii od Jana Gossarta a nechal ho převézt do Prahy. Zde obraz získal nejprestižnější místo v Království českém – byl umístěn na hlavním oltáři katedrály sv. Víta v Praze (dnes je vystaven jako zápůjčka Metropolitní kapituly v Národní galerii). Mechelnští občané jen marně usilovali o jeho vrácení; v kostele jej nakonec nahradili obrazem od Abrahama Janssena. Ve městě je dochovaná i gotická tržnice se suknem (což byla tradiční flámská komodita) či palác patřící Markétě z Yorku. Střed Mechelenu nabízí ojedinělou symbiózu gotického, renesančního a barokního stavitelství, kterou si můžeme v poklidu užít. Kolem 17. hodiny odjezd na letiště, odlet v 19:50 z Bruselu, přílet do Prahy v 21:15 hodin.

Cena 14 860 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 15 940 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku letecké společnosti ČSA na pravidelné lince Praha – Brusel – Praha, včetně všech poplatků spojených s letenkou, ), letenka zahrnuje 1 zavazadlo na odbavení do nákladového prostoru do 23kg, jedno příruční zavazadlo do 8kg nepřesahující rozměry 56 x 45 x 25 cm, transfer z letiště v Bruselu se zastávkou v Lovani do hotelu v centru Gentu a zpět se zastávkou v Mechelen, 3x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní v centru Gentu v blízkosti katedrály, který nám umožní podrobné poznání tohoto úchvatného města (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna lze sjednat za příplatek 290 Kč, osobní audio-guide systém, výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 40 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4260 Kč. V ceně není zahrnuta městská taxa cca 2 Eur/noc/osoba. Částku na spropitné za služby 2 Eura – vybere průvodce při srazu na letišti.
Při odesílání přihlášky prosíme o zprávu, zda budete mít zájem o časovou vstupenku na výstavy Van Eycka v Gentu (cena 650 Kč).