Tato trojice poutních míst leží na severu od Brna v krásné zalesněné oblasti, která je cílem mnohých, kteří obdivují Moravský kras, památky architektury, či sakrální památky.

Poutní chrám ve Vranově u Brna
Prvním místem naší moravské cesty bude Vranov u Brna. Hlavní dominantou nevelké obce je poutní chrám narození Panny Marie s klášterem paulánů a hrobkou panujícího rodu Lichtenštejnů. Na místě starší svatyně nechal zbudovat dnešní raně barokní chrám Maximilián z Lichtenštejna mezi léty 1617-1633, kam byla přenesena gotická soška Panny Marie, kterou dle tradice měli přinést mniši pauláni, kteří sem byli v této době přivedeni z Francie k zajištění chodu poutního místa. Posléze byl chrám vymalován brněnským malířem J. J. Etgensem a velmi kvalitně zařízen chrámovým mobiliářem, z něhož vynikají obrazy vídeňských akademických malířů P. Trogera. I. F. Leicher, F. A. Maulbertsche a dalších, kteří sem byli povoláni zmíněnými Lichtenštejny. V roce 1818 se započalo se stavbou nové výstavné hrobky pro zmíněnou knížecí rodinu, dle plánů architekta Josefa Františka Engela. Poslední pohřeb se zde konal roku 1992, kdy zde byla uložena princezna Marie Benedikta.

Poutní chrám ve Křtinách
Druhým zastavením jsou Křtiny. Zdejší malou lokalitu zdobí monumentální chrám Jména Panny Marie, který nechali zbudovat premonstráti ze Zábrdovic v první polovině 18. století dle plánů J. B. Santiniho Aichela. Do kostela postaveného na centrálním půdorysu byla přenesena gotická socha z roku 1340, která se stala cílem mnoha poutí nejen z brněnska, ale i z Hané a Dolních Rakous. K poutní svatyni se přimyká kaple sv. Anny s ambity. Křtiny se řadí k nejvýznamnějším památkám architektonického dědictví nejen svojí kvalitou, ale i zasazením do lesnatého kraje, takže můžeme dodnes obdivovat genialitu Santiniho Aichela, který byl mistrem v cítění architektonického prostoru a prostředí. Uvnitř je chrám vyfreskován brněnským J. J. Etgensem, sochařskou výpravu provedl Antonín Schweigl se synem Ondřejem.

Poutní chrám ve Sloupu
Posledním místem v trojúhelníku Moravského krasu je taktéž poutní chrám, nyní Bolestné P. Marie ve Sloupu. Centrální chrám s dvojvěžím zbudovali v letech 1751-1754 manželé Rogendorfové, kostela se stala pozdně gotická socha Piety, kterou získal darem Karel Ludvík, hrabě z Rogendorfu. Ten ji nejprve umístil u místního mlynáře, kde si ji posléze oblíbila majitelova dcera, která se před sochou měla uzdravit. To zavdalo iniciativě postavit zmíněný chrám, koncipovaný na půdorysu želvy – mariánskému symbolu stálosti. Interiér kostela vymaloval ředitel vídeňské akademie K. F. Sambach, který dodal obrazy majitelé panství v nedalekém Rájci. Architektem půvabné pozdně barokní svatyně se stal Isidor Marcello Canevalle. Cílem návštěvníků i na boční oltáře. Hlavní oltář je pojat sochařsky ve tvaru ciboria, do něhož je nad tabernákl zasazena zmíněná Pieta.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 5. září v 7. 00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, odjezd zpět do Prahy kolem 17.00 hodiny. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 21.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 820 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.