Národní galerie v Berlíně připravila výstavu více než stodvaceti děl z Berlína a zápůjček z evropských sbírek.

Pozdní gotika je období, které se v německy mluvících zemích stalo velkým tématem dějepisu umění. Poměrně dlouhé období, kdy se na severu stále uplatňují principy gotického umění a od jihu se začínají objevovat vlivy renesance, je ukončeno dílem Durerovým a Cranachovým. V případě Albrechta Durera jde pak o uzavření celé epochy a přijetí renesance v plném rozsahu, a vliv renesance je pak možno zaznamenat i v dílech tzv. podunajské školy. Základem období jsou práce pocházející ze západní Evropy a díla Jana van Eycka a Rogiera van der Weydena jsou základem i pro díla v německy mluvících zemích.
Hans Multscher, Konrad Witz, Veit Stoss, Martin Schongauer, nebo Matthias Grünewald jsou umělci, kteří vytvořili obrovské dílo 15. století a uzavírají etapu gotického umění ve Střední Evropě.

Jaká díla budou vystavena, je pro návštěvníky trochu překvapením, ale lze předpokládat, že to bude překvapení příjemné.

Volným pokračováním výstavy je i sbírka německého umění 15. a 16. století, která je velmi kvalitní a bude volným doplněním výstavy zejména pak ve své renesanční podobě, která postupně nahradila výtvarný názor pozdní gotiky.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 5. prosince v 7.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Berlína kolem 12.00 hodin, prohlídka výstavy Pozdní gotika, a následně pak prohlídka zásadních děl německého umění 15. a 16. století ve stálé sbírce. Odjezd z Berlína v 17.00 hodin, příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.


Cena 990 Kč
 pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Academia, pro ostatní zájemce cena 1280 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 14 Eur).