Výlet za jihomoravskými památkami v podobě nejstaršího benediktinského kláštera na Moravě, rezidence šlechtického rodu Kouniců a prvního mírového památníku v Evropě.

Rajhrad
Jižně od Brna se nachází město Rajhrad s nejstarším moravským klášterem. Zdejší benediktýnské probošství bylo založeno roku 1045, jakožto závislý dům na Břevnovském opatství. Středověký areál byl během 18. století nahrazen mohutným klášteřištěm s kostelem sv. Petra a Pavla, dle plánů pražského architekta J. B. Santiniho Aichela. Až roku 1813 byl klášter povýšen na samostatné opatství a zdá se, že celá barokní novostavba včetně krásné výzdoby počítala s osamostatněním již v době baroka. Za zmínku stojí ještě původní barokní knihovna se 40ti tisíci svazky a původní freskovou výmalbou včetně nábytku.

Slavkov u Brna (Austerlitz)
Zdejší barokní zámek patří k nejvýznamějším zámeckým komplexům na Moravě. Stavba byla dokončena k roku 1769 dle plánů Domenica Martinelliho. Zadavatelem byl Dominik Ondřej Kounic. Na stavbu koncipovanou do půdorysu písmene U navazuje skvostný barokní park s kvalitní sochařskou výpravou Giovanniho Giuliani, benátského sochaře, usazeného v Rakousích. Po smrti posledního člena rodu Kouniců Eugena, přešel zámek za První republiky do rukou spřízněných Palffyů, dnes je majetkem státu.

Mohyla míru
Tento památník byl postaven roku 1910 na počest Slavkovské bitvy tří císařů, která zde proběhla 2. prosince roku 1805. Secesní stavba vznikla z podnětu vlasteneckého faráře Aloise Slováka dle návrhu Josefa Fanty a Franty Anýže. Uvnitř monumentu se nachází čtvercová kaple, pod kterou jsou pietně uloženy kosti, nalezené na polích ze zmíněné bitvy mezi Francouzi, Rusy a Rakušany.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 3. října v 7. 00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, odjezd zpět do Prahy kolem 17.00 hodiny, příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 21.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 820 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio-guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.