Komentovaná prohlídka výstavy Lucas Cranach a severozápádní Čechy v Galerii a muzeu litoměřické diecéze a prohlídka nové expozice Na rozhraní času: litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna v Severočeské galerii výtvarného umění.

Výstava Lucas Cranach a severozápádní Čechy
(autorky výstavy: PhDr. Olga Kotková, Ph.D. (NGP) ‒ doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (SGVU)
Lucas Cranach starší se svou dílnou v saském Wittenbergu vytvořil v první polovině 16. století na desítky oltářních nástavců, epitafů i nástěnných maleb. Jeho dílnou prošla celá řada tovaryšů a budoucích samostatných malířů, z nichž někteří působili v severozápadních Čechách, případně se jejich díla dochovala na našem území. Klenotem sbírek Galerie a muzea litoměřické diecéze je oboustranná deska se sv. Antonínem poustevníkem, signovaná Lucasem Cranachem starším, vytvořená kolem roku 1520.
Desku pořídil litoměřický probošt Zbyněk Berka z Dubé v Drážďanech na konci 16. století a nechal ji umístit v kostele sv. Štěpána v Litoměřicích. Ze sbírek litoměřických biskupů pochází i Madona s dítětem od následovníka Lucase Cranacha staršího, která kopíruje Cranachův uctívaný obraz Panny Marie Pomocné ‒ Pasovské, dnes v tyrolském Innsbrucku. Na výstavě, vznikající ve spolupráci s Národní galerií Praha, doplní obě litoměřická díla další cranachovské desky, například ty s reformačními náměty Zákon a milost (Lucas Cranach ml., Národní galerie Praha), či Nechte maličké ke mně přijít (Lucas Cranach ml., dtto). Představí se i dosud méně známé desky s tématy bližší katolické konfesi jako Žehnající Jezulátko (Lucas Cranach st. – dílna, dtto) nebo obraz Madony s dítětem (Lucas Cranach st.‒ dílna, dtto). Cranachovy žáky zastoupí především Mistr IW, a to obrazy, které litoměřické publikum uvidí poprvé. Výstava v prostorách Galerie a muzea litoměřické diecéze je pandánem k výstavě o osobě litoměřického biskupa Emanuela z Valdštejna, kterou připravuje SGVU v Litoměřicích k letošnímu výročí města Litoměřic.

Výstava Na rozhraní času: litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna
(autor výstavy: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)

V roce 2019 uplynulo 260 let od jmenování hraběte Emanuela Arnošta z Valdštejna litoměřickým biskupem a současně 230 let od jeho smrti. Tato dvě kulatá výročí jsou podnětem k výstavnímu a badatelskému projektu, připravovanému ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým, Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy za účasti dalších institucí. Emanuel Arnošt z Valdštejna byl mimořádně zajímavou osobností doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo s nastupujícím osvícenstvím. Odchovanec římských jezuitských škol se posléze stal jedním z nejvýznamnějších podporovatelů vědeckého bádání u nás a sám proslul jako mimořádně znalý a kultivovaný sběratel knih a obrazů. Jako jeden z prvních milovníků umění ve střední Evropě se systematicky zajímal o práce severské pozdní gotiky, shromáždil jedinečnou knihovnu a numismatickou kolekci, která se stala základem průkopnického díla Mikuláše Adaukta Voigta o českém mincovnictví. Jeho genealogické zájmy o dějiny rodu vyústily do vytvoření jedinečné archivní sbírky, která představuje památník Valdštejnů v kontextu českých dějin. K tomu všemu byl Valdštejn samozřejmě i člověkem své doby, živě se zajímajícím o vezdejší svět, a také odpovědným a energickým správcem svěřené diecéze, která pod jeho episkopátem dosáhla podstatného územního rozšíření.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 29. února v 9.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, v 10.00 hodin výstava Lucas Cranach a severozápádní Čechy: Galerie a muzeum litoměřické diecéze. Ve 12:30 prohlídka nové expozice v Severočeské galerii výtvarného umění. Poté volno na oběd a prohlídka Litoměřic. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 20.00 hod., dle průjezdnosti silnic..

Cena 750 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 790 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.