Na letošní sezónu připravily vídeňské galerie (Albertina a Mumok) hned dvě velmi zajímavé výstavy.

Do vídeňské Albertiny přichází výstava, která je zápůjčkou soukromé sbírky Artura a Hedy Hanloser–Buhler, která vznikla v letech 1905 – 1936. Sbírka je jedním z velkých soukromých souborů francouzského umění, obsahující díla od dob pozdního impresionismu (Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec) až po díla mladších autorů (Van Gogh, Bonnard, Matisse). Do této skupiny jsou zařazena i díla švýcarského malíře Ferdinanda Hodlera, patřící spíše k umění secese a symbolismu. Přes 120 děl bude doplněno zápůjčkami z muzeí v Bernu a Winterthuru, ta jsou zárukou vysoké kvality a vytvoří skutečně unikátní soubor mezinárodní úrovně. Výstava je ojedinělou možností poznat další roviny evropského umění na přelomu 19. a 20. století na exponátech, které nejsou běžně vystavovány. Významná sbírka se v Albertině sejde s dlouhodobou zápůjčkou sbírky Batliner, obsahující podobný časový záběr, doplněný o další etapy klasické moderny evropského umění.

Druhá výstava je v muzeu moderního umění MUMOK a váže na sbírku Ludwig, kde je připravena rozsáhlá výstava zabývající se modernou první poloviny dvacátého století. Porovnáním děl od dvacátých let, do let padesátých je poznáván výtvarný vývoj od expresionismu přes futurismus, konstruktivismus a surrealismus až do časů moderny po druhé světové válce.
Výstava bude přehledem evropských ohnisek modernismu, od Paříže přes Německo a střední Evropu. Uvidíme díla od umělců známých jmen, z nichž je možno namátkou uvést: Giacomo Balla, Willi Baumeister, Max Ernst, Alberto Giacometti, Florence Henri, Josef Hofmann, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein, Oskar Kokoschka, František Kupka, René Magritte, Oskar Schlemmer, Max Oppenheimer, Pablo Picasso.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 29. srpna v 7.00 hodin z autobusového nádraží Roztyly stanoviště č. 7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin, prohlídka výstavy Sbírka Hanloser v Albertině, kolem 15.00 hodin přesun do Mumok a zde prohlídka výstavy Moderna, odjezd z Vídně v 18.00 hodin. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1 070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1 270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 21 Eur).