Národní galerie v Berlíně připravila komorní výstavu několika obrazů z Berlína a jednoho z Národní galerie v Londýně.

Madony od Raffaella Sanzia da Urbino /1483 – 1520/ jsou vždy ozdobou velkých sbírek, a zejména v 19. století byly považovány za vrchol renesančního umění a s oblibou byly reprodukovány a kopírovány. Dnes se záliba v mladších Raffaelových dílech opět vrací, a jejich vystavením se pokoušíme poznat dobu, ve které obrazy vznikly.
Z Londýna zapůjčený obraz Madony s karafiáty je vzácnou příležitostí vidět dílo, vzniklé kolem roku 1508, spolu s díly, která byla získána v 19. století pro berlínské sbírky. Obraz, který poprvé od získání galerií v Londýně opouští ostrovní království proto, aby ukázal svoji krásu inspirovanou dílem Leonarda da Vinci. Mladý mistr z Urbina chtěl patrně porovnat svoji dovednost s umělcem o generaci starším, a proto zvolil námět na Leonardovo dílo navazující.
Výstavu doplní i Raffaelova kresba hlavy Madony, nazývané Madonna Terranuova /kolem roku 1505/, která je exponátem ze sbírky Kabinetu mědirytin a díky své citlivosti na světlo je velmi zřídka vystavována.
Pokračováním výstavy je i sbírka italského umění 15. a 16. století, která je velmi kvalitní a byla sestavena nejen s výtvarným citem, ale i se smyslem pro didaktické poznání vývoje malířství na jihu od Alp. Protějškem je soubor severského umění ze stejné doby, který se nachází v severním traktu budovy galerie.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 28. března v 7.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Berlína kolem 11.30 hodin, prohlídka výstavy Madony v Berlíně a následně pak prohlídka zásadních děl italské renesance ve stálé sbírce. Po přestávce porovnání období 15. a 16. století v severském umění s uměním italským. Odjezd z Berlína v 17.00 hodin, příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.


Cena 1230 Kč
 pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Academia, pro ostatní zájemce cena 1450 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 14 Eur).