Místa v okolí Mostu jsou známa jako krajina postižená průmyslem a masivním bouráním staveb a ničením kulturních památek. V dnes již silně změněné krajině se nachází celá řada zajímavých stavebních a výtvarných památek, které nejsou příliš známy. Na průmyslový sever se za uměním moc nejezdí, a je to v zásadě škoda. Mezi dožívajícími uhelnými doly a mezi areály chemiček je možné najít památky evropského významu.

Most
Město Most bylo v sedmdesátých letech zlikvidováno těžbou uhlí a z jeho stavebních památek zbyl jen děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl přesunut v roce 1975 na nynější stanoviště. Kostel postavený v letech 1517 – 1600, který nahradil původní trojlodní baziliku z 13. století zničenou požárem se odlišuje od většiny městských kostelů u nás. Kostel je trojlodí se stejnou výškou lodí a krouženou klenbou, která vychází ze saské gotiky a u které dochází k použití žeber jako výtvarného prvku, která se místy oddělují od kápí. Za autora je považován mistr Jakub Heilmann, žák Benedikta Reida. Kolem kostela dnes vniká lapidárium soch ze zrušených obcí kolem Mostu a suterén kostela, která byl podstavou při přesunu, se stal galerií výtvarného umění.

Jako náhrada prohlídky kláštera v Oseku je do programu zařazena prohlídka památek z majetku Ulriky von Levetzow /1804 – 1899/ v městském muzeu v Mostě. Jedná se o unikátní soubor nábytku, uměleckých děl a sbírek poslední lásky Johanna Wolfganga Goetha. Expozice koupená muzeem v roce 1900 je nyní prezentována v nové instalaci z roku 2019.

Litvínov
Nedaleký Litvínov je místem kde stojí velká chemička, ale místo má bohatou historii spojenou s rodem Valdštejnů. Nejzajímavější architekturou je kostel Archanděla Michaela, který je nadprůměrnou realizací architekta Jeana Baptista Matheye z let 1684 – 95, který byl do Prahy a Litvínova povolán arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna. Kostel stojící na malém návrší je pěknou ukázkou architektura raného baroka u nás.
Litvínovskou kuriozitou je budova zvaná Koldům, experimentální stavba obytného domu se službami a restauracemi postavená v letech 1947 – 58 a který je dílem architektů Václav Hilského a Evžena Linharta. Ti se zde pokusili naplnit utopistickou vizi společného bydlení v minimálních bytech.

Osek
Vzhledem k uzavření areálu není možný vstup do kláštera a proto proběhne jen zastávka s krátkou prohlídkou vnějších fasád areálu a kostela.

Cisterciácký klášter v Oseku, středověké založení s barokní obnovou, je od 13. století jedním z míst, která mají velký vliv na rozvoj kraje. Do dnešních dnů zachovaná kapitulní síň s kamenným pulpitem je spolu s křížovou chodbou dokladem skvělé stavební úrovně kláštera založeného rodem Rýzenburků. Klášter prošel několika obdobími rozvoje a pádu, jeho příznivci byli jak Přemyslovci, tak i Jan Lucemburský. Zásadní obnova pak nastala v roce 1626, kdy byl klášter opět oživen arcibiskupem Loheliem a následně došlo k výrazné barokní přestavbě dílnou Ottavia Broggia, která se dochovala do dnešních dnů.

Hrob
Poslední zastávkou bude prohlídka základů kostela v Hrobu. Ten byl prvním protestantským kostelem na tomto území a jeho uzavřeném a následným zbořením v roce 1617 bylo iniciováno stavovské povstání a následná třicetiletá válka. Základy byly archeologicky dohledány v roce 1913.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 26. září v 7.30 hod z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, příjezd do Mostu kolem 9.00 hod prohlídka děkanského kostela a jeho okolí. Prohlídka muzea a expozice Ulriky von Levetzow. Odjezd do Litvínova ve 13.00 hod, prohlídka kostela v Litvínově a krátká zastávka u Koldomu. V 15.00 hod prohlídka kláštera v Oseku, v 16.00 odjezd do Hrobu, kde při krátké zastávce prohlídka základů protestantského kostela. Návrat zpět do Prahy, příjezd kolem 19.00 hod na autobusové nádraží Praha Roztyly, dle průjezdnosti silnic.

Cena 750 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 790 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio-guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.