Ostrava a její okolí je místem, které nepatří k často navštěvovaným oblastem milovníků památek a umění. Přesto je však tato aglomerace zajímavá a snoubí se v ní jak vztah k umění výtvarnému, tak i produkty mohutného průmyslového růstu.

V samotné Ostravě je významným stánkem výtvarného života Dům umění, který je výsledkem snah stavitele Františka Jurečka, ten byl aktivním sběratelem výtvarných děl druhé poloviny devatenáctého století a začátku dvacátého století. Dům umění byl založen jako spolkové muzeum přátel výtvarného umění a jeho podoba byla výsledkem soutěže. Autory návrhu byli Kotěrovi a Gočárovi žáci František Fiala a Vladimír Wallenfels. Stavba navržená v puristickém stylu byla slavnostně otevřena v roce 1926. Jurečkova galerie byla základem sbírky. Postupně byl soubor doplňován, a to i v době poválečné, kdy byla galerie zařazena v systému krajských galerií. V současné době instituce funguje jako místo pro výstavy, bývá však i vystavována část kmenové sbírky.

Sama Ostrava je velmi zajímavá urbanisticky, a také svým průmyslovým vývojem. Dnes je asi největší atrakcí industriálních památek oblast Dolních Vítkovic, kde je část průmyslového areálu dolů a vysokých pecí přeměněna v kulturní centrum, s halou Gong – bývalým plynojemem, a technickými vzdělávacími centry. Autentická podoba důlních věží, vysokých pecí a předehříváků větru, je dnes zajímavým celkem, který se stává symbolem Ostravy. Dalšími areály je pak areál Landek a důl Michal, místa spojená s hornickou a železářskou tradicí.
Vlastní město je pak souborem několika samostatných obcí a průmyslových oblastí, které mají dodnes určité kouzlo i pro návštěvníky, zvyklé spíše na starší historická sídla.

Hradec nad Moravicí je historická lokalita nedaleko Opavy, která je dnes známa dvojicí zámeckých budov červené a bílé barvy. Původní zámek je přestavbou na místě středověkého hradu, druhá část zámku je historizující stavbou romantického střihu. Původní hrad opavských Přemyslovců se stal později sídlem rodiny Pruskovských z Pruskova, kteří zde provedli renesanční přestavbu na zámek. Konečnou podobu dali zámku Lichnovští z Voštic, kteří v šesti generacích upravili po roce 1786 nejprve Bílý zámek na pohodlné a empírové sídlo, a pak v romantickém duch zřídili červený zámek a Bílou věž. Za jejich správy byl zřízen i krajinářský park s cennou dendrologickou sbírkou. Rodina, vlastnící zámek do roku 1945 měla rozsáhlé kulturní styky po celé Evropě, zejména pak s hudebníky, z nichž asi nejznámější je Ludwig van Beethoven. Na zámku byl i čilý politický ruch zasahující do tehdejších německy mluvících zemi.

V nedalekých Beskydech se nachází hora Radhošť, která byla vždy kultovním místem místního obyvatelstva s dlouhodobou náboženskou tradicí. Ta se na konci devatenáctého století spojila s vlasteneckými proudy, a místo se stalo cílem turistických výletů, pro které byly na Pustevnách zřízeny v roce 1898 stavby v národním slohu, souborně zvané útulny. Autorem staveb Libušína a Maměnky byl architekt Dušan Jurkovič, jejich podoba byla inspirována lidovou architekturou s ohlasem na výstavy v roce 1891 a 1895 v Praze. Osud Libušína po požáru /2014/ je ukázkou restaurování dochovaných zbytků srubové stavby, a obnovy výtvarných prvků, která byla letos ukončena.

Na lidové tradice navazuje skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, který je jednou z největších sbírek přenesených budov z lidového prostředí u nás. Založený byl Aloisem a Bohumírem Bartoňkovými v roce 1925 a dlouhá léta byl jediným zařízením, svého druhu na Moravě.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 26. září v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Ostravy kolem 12.00 hodiny, prohlídka Galerie v Domě umění, následně cesta do Vítkovic s náhledem na industriální skanzen a centrum průmyslového města z 19. století. Okružní vyhlídková cesta ulicemi Ostravy a jejího okolí. Ubytování a nocleh ve tříhvězdičkovém hotelu v Ostravě.

V neděli 27. září po snídani odjezd do Hradce nad Moravicí, zde prohlídka obou okruhů zámku s dobovými interiéry, po obědě prohlídka dendrologického parku a přes Opavu odjezd do Ostravy. V případě dostatku času zastávka v Opavě a prohlídka středu města. Nocleh v hotelu v Ostravě.

V pondělí 28. září po snídani odjezd na Pustevny, zde prohlídka Jurkovičových staveb a pro zájemce krátká vycházka na Radhošť. Po obědě krátká zastávka ve skanzenu v Rožnově a kolem 16.00 hodiny odjezd do Prahy. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 3 960 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Stavitelů katedrál, pro ostatní zájemce 4 230 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Ostravě (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 800 Kč), odborný výklad a osobní audio-guide systém. Za příplatek 165 Kč lze sjednat pojištění storna zájezdu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků.