Město umělců, velmožů, světců a tyranů.

Florencie je proslulá zejména jako kolébka renesance a jako působiště geniálních umělců formátu Danta, Petrarky, Brunelleschiho, Leonarda a Michelangela. Ve skutečnosti ale nabízí toto město na řece Arnu milovníkům umění bohatou škálu děl sahající od antiky přes raný středověk až po baroko a klasicismus. Během několikadenního pobytu se blíže seznámíme jak s nejproslulejšími památkami, tak i s některými méně známými, ale o to přitažlivějšími florentskými uměleckými a kulturněhistorickými poklady.

Dominantu města tvoří katedrála S. Maria del Fiore, na jejíž zvonici se podílel jako architekt Giotto a jejíž mohutná kupole od Brunelleschiho se stala vzorem pro množství staveb raného novověku; inspiroval se jí i Michelangelo při projektování kupole chrámu sv. Petra ve Vatikánu. V těsném sousedství katedrály stojí Baptisterium sv. Jana Křtitele, humanisty obdivovaná svatyně, jejíž počátky sahají do časů pozdní antiky. V kupoli baptisteria se dochovaly jedinečné mozaiky ze 13. století. Slavná je trojice bronzových vstupních dveří od Andrey Pisana a Lorenza Ghibertiho. Nejvýznamnější florentská sochařská díla včetně prací Michelangelových a Donatellových soustřeďuje muzeum ve středověkém paláci Bargello, někdejším sídle velitele městské policie, užívaném i jako vězení. Jedinečnou galerii renesančních soch představuje též fasáda pozoruhodného kostela Orsanmichele, který dlouho sloužil současně jako obilná sýpka. Scénograficky řešené náměstí Piazza della SS. Annunziata proslavila především harmonicky vyvážená fasáda Špitálu neviňátek (Spedale degli Innocenti), mistrovská práce Filippa Bruneleschiho. Pozornost si zaslouží i přilehlý mariánský kostel, jehož vnější nádvoří, Chiostrino dei Voti, zdobí vynikající fresky raných florentských manýristů, mj. Andrey del Sarto, Jacopa Pontorma a Rossa Fiorentina.

Nejslavnější florentskou patricijskou rodinu, z níž vzešli v 15. století vládci města i státu, připomíná Palazzo Medici-Riccardi, rodové sídlo vybudované Cosimem Medicejským st. podle Michelozzova projektu. Jen pár kroků odtud se nalézá chrám S. Lorenzo, Brunelleschiho klasická stavba ve stylu nejčistší rané renesance. Na budování a výzdobě přilehlých staveb (Biblioteca Laurenziana a Nová sakristie) se významně podílel Michelangelo Buonarroti. Medicejské náhrobky se slavnými personifikacemi Večera, Jitra, Noci a Dne náleží k mistrovým nejznámějším dílům. V památník medicejské slávy byl v průběhu 16. století proměněn také Palazzo Vecchio, do té doby tradiční sídlo republikánské vlády. Náměstí Piazza della Signoria s přilehlou monumentální Loggií dei Lanzi představuje jedinečnou sochařskou galerii pod širým nebem zahrnující mistrovské práce od antiky až po klasicismus. K vrcholům náleží Donatellova Judita (kopie) a bronzový Perseus od Benvenuta Celliniho. Až do roku 1873 stál před Palazzo Vecchio rovněž Michelangelův David, dnes nahrazený na původním místě kopií (originál lze shlédnout v Galerii Akademie).

Slávu a moc mendikantských řeholí ve středověké Florencii dodnes připomínají zejména dva monumentální chrámy ležící na protilehlých okrajích městského jádra. Dominikánská svatyně S. Maria Novella hrála významnou roli i v politických dějinách Toskánska. Za nádherným průčelím podle návrhu Leona Battisty Albertiho se otevírá návštěvníkovi gotické trojlodí vyzdobené pracemi nejslavnějších florentských malířů včetně Giotta, Masaccia, Ghirlandaia a Filippina Lippiho. Františkánský chrám Santa Croce je jakýmsi florentským panteonem, v němž se nalézají hroby nejslavnějších Florenťanů včetně Michelangela, Niccoly Machiavelliho a Galilea Galileiho. Prázdný kenotaf symbolicky upomíná i na Danta Alighieriho, jenž byl ze svého rodného města vyhnán a místo posledního odpočinku nalezl ve vzdálené Ravenně. Kostel Santa Croce se mimoto chlubí i mistrovskými díly Donatella, Antonia canovy a zejména Giotta a jeho následovníků. Součástí přilehlého klášterního areálu je Cappella Pazzi, dokonale zachovaný architektonický skvost od Filippa Brunelleschiho.

Přes most zlatníků Ponte Vecchio, nejstarší a nejslavnější z mostů přes Arno, se dostaneme do Oltrarna, svérázné a starobylé čtvrti stísněné pod vysokými kopci na jižním břehu řeky. Zde stojí majestátní Palazzo Pitti, někdejší sídlo medicejských a habsbursko-lotrinských vévodů a italských králů, sloužící dnes jako jedinečné muzeum. K paláci přiléhá Giardino di Boboli, největší zahradní areál ve Florencii a architektonicky koncipovaný park, doplněný řadou jedinečných staveb od manýrismu až po 19. století. Vysoko nad městem se na této straně Arna vypíná hora Monte alle Croci, na jejímž vrcholu stojí nejkrásnější z toskánských románských bazilik – S. Miniato al Monte. V jejím interiéru nalezne návštěvník kromě vrcholných památek středověkého umění i skvost renesančního sochařství, náhrobek portugalského kardinála Jakuba od Antonia Rosselina. Krátká cesta mezi cypřiši a piniemi, která vede napříč bývalou medicejskou pevností, nás dovede k vyhlídkové terase u Piazzale Michelangelo, odkud se v podvečerním měkkém světle otevírá nejkrásnější výhled na panorama Florencie.

Florencie je sídlem nesčetných muzeí a galerií. Pokud by je chtěl milovník umění a historie poznat všechny, nestačil by mu na to v tomto městě ani měsíc. Během našeho pobytu společně navštívíme tři expozice. Galerie Uffizi, jedno z nejslavnějších uměleckých muzeí světa, připomíná klasickou učebnici dějin výtvarného umění. Nabízí nejen úchvatnou kolekci toskánských malířů (Giotto, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Agnolo Bronzino), ale též mistrovské práce Mantegny, Raffaela, Tiziana, Caravaggia a mnoha dalších italských mistrů. Kromě nich se zde nalézají i významné ukázky jiných malířských škol včetně španělské (Goya) a také práce záalpských mistrů od Huga van der Goes a Albrechta Dürera až po Rembrandta. Sugestivní duchovní zážitek nabízí Museo nazionale di San Marco, věnované v prvé řadě dílu malujícího mnicha Fra Angelika. Klíčovou část expozice v někdejším dominikánském klášteře představují dochované mnišské cely s původní malířskou výzdobou. Konvent San Marco proslul i jako oblíbené tuskulum Medicejských a také jako působiště radikálního kazatele Girolama Savonaroly. Museo dell´Opera del Duomo, znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci v říjnu 2015, představuje jedinečný zážitek nejen pro své exponáty, ale i pro fascinující způsob instalace monumentálních soch z florentské katedrály a z její kampanily. Mezi poklady tohoto muzea náleží Donatellova Maří Magdalena a Michelangelova pozdní Pieta.

Program zájezdu:

V čtvrtek 24. září sraz účastníků v 05:10 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál SEVER II, přílet do Boloně ve 09:10 hodin, transfer do hotelu v centru Florencie.

Od čtvrtka 24. září do pondělí 28. září dle počasí program, který je popsán výše.

Ve úterý 29. září ráno transfer do Boloně na letiště. Plánovaný přílet do Prahy ve 11:40 hodin.

Cena 21 950 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 22 830 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku letecké společnosti ČSA na pravidelné lince Praha – Boloňa – Praha, včetně všech poplatků spojených s letenkou, transfer z letiště v Boloni do hotelu ve Florencii a zpět (letenka zahrnuje 1 zavazadlo na odbavení do nákladového prostoru do 23kg, jedno příruční zavazadlo do 8kg nepřesahující rozměry 56 x 45 x 25 cm), 5x ubytování ve tří až čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní v centru Florencie (Piazza Santissima Annunziata), který nám umožní podrobné poznání tohoto úchvatného města (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna lze sjednat za příplatek 550 Kč, osobní audio guide systém, výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 40 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4 260 Kč. V ceně není zahrnut osobní městský poplatek – hradí každý samostatně na konci ubytování v recepci hotelu (cca 4 Euro/os./noc).