Zhruba 110 děl zapůjčených z Museé d´Orsay, Museé Marmottan v Paříži, z Národní galerie v Londýně, z muzea Thyssen – Bornemisza v Madridu, z Metropolitního muzea v New Yorku a Národní galerie ve Washingtonu, zaručují vysokou úroveň výstavy. Lze předpokládat, že na výstavě se sejdou díla, která se běžně nezapůjčují a jejichž vztahy není obvyklé porovnávat a sledovat.

V centru Postupimi vznikla velice zajímavá stavba, která se stává místem hodnotných výstav výtvarného umění. Ve středu města, nedaleko zámku, vyrostla v 18. století budova inspirovaná římským palácem rodiny Barberini. Ta byla dílem architekta Carla von Gontarda a stala se ozdobou Starého trhu – náměstí mezi kostelem sv. Mikuláše a zámkem. Budova financovaná pruským králem byla v 19. století rozšířena o dvě příčná křídla a stala se místem kulturní akcí všeho druhu.
Při náletu v roce 1945 byla silně poškozena a posléze v roce 1948, byla stržena jako nepotřebná. Místo pak bylo po dlouhá desetiletí nevyužívané. Až v roce 2005 začala stavba repliky budovy podle studie architektů Hilmera Sattlera a Albrechta pro nadaci Hasso Plattners, která je i velkým sběratelem impresionistických děl. Postupim tímto rozhodnutím získala místo, kde se znalec umění a mecenáš prof. Hasso Plattners může dlouhodobě zabývat uměním přelomu 19. a 20. století a svojí výstavní činností se tak přiřadit k velkým výstavním síním Německa.

Od 22.2. 2020 do 1.6. 2020 bude v galerii velká výstava Claude Monet /1840-1926/, která kromě vlastních děl ze sbírky nadace ukáže krajinářské dílo jednoho ze zakladatelů impresionismu. Řada zápůjček z evropských a amerických sbírek bude dokonalým přehledem vývoje díla v čase, od prvních impresí až po cyklus leknínů a pohledů do vlastní zahrady.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 23. května v 7.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Postupimi se dvěma zastávkami, příjezd do Postupimi kolem 12.00 hod. Prohlídka výstavy v paláci Barberini a následně pro zájemce prohlídka okolí paláce a centra Postupimi. Odjezd do Prahy v 17.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1230 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1450 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 10 Eur).

Při odesílání přihlášky prosíme o zprávu, zda budete mít zájem o časovou vstupenku na výstavu (cena 320 Kč).