Haukholova sbírka florentského umění 17. a 18. století již byla prezentována v Městském muzeu v Augsburgu a Muzeu Hanse Arpa v Remagenu a patří k hlavním sezónním výstavám roku 2020 v Braunschweigu. Zájezd koncipoval přední český znalec renesančního malířství.

Florencie je nejméně od 15. století spjata s rodem Medici, jehož příslušníci byli nejen bankéři, politiky, kardinály i papeži, ale po staletí také mecenáši a patrony umění a umělců. Ve stínu velkých jmen florentských tvůrců renesance jsou neprávem opomíjeni vynikající umělci, kteří pod ochranou medicejských a později habsburských velkovévodů spoluvytvářeli uměleckou podobu moderního města 17. a 18. století, jeho chrámových interiérů a skvostných palácových sbírek.
Pozornost badatelů a historiků umění je tomuto období ve Florencii soustředěně věnována až v několika posledních desetiletích, kdy také Sir Mark Fehrs Haukhol v americkém Houstonu v pokračování rodinné sběratelské tradice cílevědomě vybudoval pozoruhodnou kolekci florentského malířství, sochařství, kreseb a grafiky i textilu.

Haukholova sbírka florentského barokního umění patří k největším soukromým kolekcím italského umění této doby nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Reprezentativní, rafinovaně stylizovaná a koloristicky bohatá díla Jacopa da Empoli (1551–1640), Francesca Furiniho (asi 1600/1603–1646), Cesare Dandiniho (1596–1657), Alessandra Gherardiniho (1655–1726), Onoria Marinariho (1627–1715), Giandomenica Ferrettiho (1692–1768) a dalších mistrů florentského baroka tvoří jádro výstavy, na níž je představeno víc než 40 uměleckých děl, které rodina Haukhol připravila pro velké evropské turné. Kromě již zmíněných umělců výstava zahrnuje práce malířské dynastie Dandiniů – nejen Cesara, ale také jeho mladšího bratra Vincenza (1609-1675) a jeho syna či synovce Pietra Dandini (1646-1712) a vnuka Ottaviana (1681-1740. Velká pozornost je na výstavě věnována Francescovi Furinimu, malíři, kterého lze označit za umělce stojícího na rozhraní dvou uměleckých slohů, manýrismu a baroka. Furini rozvinul tradici pozdně manýristické malby a inspirován příklady římského a boloňského malířství – Guida Reniho a později i Caravaggia – patří k zakladatelům umění seicenta v Toskánsku. Přestože přijal v roce 1633 kněžské svěcení, zobrazují jeho mytologické i náboženské malby s neutuchající zájmem a v jakémsi sentimentálním pokračování manýristické extravagance polozahalená ženská těla.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 23. května v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Branuschweigu kolem 11.30 hodin, prohlídka výstavy. Odjezd z Branuschweigu v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 23.30 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1720 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Academia, pro ostatní zájemce cena 1940 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 14 Eur).