V roce 2020 uplynulo 1175 let od křtu 14 českých knížat v roce 845, který se odehrál v Řezně. Město na Dunaji bylo od římských dob významnou obchodní křižovatkou a později se stalo zřídlem křesťanství. V samotném Řezně i v jeho okolí vyrostla již v raném středověku řada kostelů a klášterů, z nichž mnohé se alespoň částečně dochovaly dodnes. Kromě Řezna s četnými středověkými památkami navštívíme další raně středověké lokality, jejichž vliv často zasahoval i do Čech.

Řezno – původně keltské sídlo, pak římské castrum, jehož posádka strážila římskou hranici (limes), bylo od 6. století sídlem bavorských vévodů a od 8. století významným ohniskem šíření křesťanství. S říšským benediktinským opatstvím sv. Jimrama a sídlem biskupství hrálo Řezno od 9. století důležitou roli v počátcích českého křesťanství i české státnosti. Po přijetí křesťanství byly Čechy s výjimkou krátké velkomoravské epizody až do vzniku pražského biskupství součástí řezenské diecéze. Kontakty s Řeznem umožňovaly také rozvoj dálkového obchodu v Čechách. Od 10. století spojovala Prahu s metropolí na Dunaji významná evropská dálková komunikace, která vedla přes Všerubský průsmyk a pokračovala přes Olomouc a Krakov až na území Kyjevské Rusi. Tato obchodní trasa zapojila český stát do mezinárodních obchodních cest, které cílily přes Alpy na jih Evropy a na západ do Podunají a Porýní. Z bavorského Podunají se severním směrem do vrchoviny Bavorského lesa šířilo rovněž osídlení a v průběhu 10. až 12. století se přiblížilo až k české hranici. Na rozšiřování osídlení se zde podílely významné říšské rody hrabat z Bogenu či markrabat z Vohburgu, ale také řada církevních institucí. O jejich působení podávají dodnes svědectví pozůstatky výstavných románských klášterů i malých kostelíků.

Program zájezdu:

Odjezd v pátek 23. dubna z Prahy v  6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7, přes Plzeň, na Kdyni, Všeruby, přes hranici ČR na Eschlkam a Furth im Wald.

Chammünster
Významná lokalita raného středověku, zdejší cella řezenského bene-diktinského kláštera sv. Jimrama byla v karolinském období ohniskem christianizace oblasti Bavorského lesa a českého příhraničí. Prohlídka dochovaného gotického kostela Nanebevzetí P. Marie (na místě původního raně středověkého), gotické kaple sv. Anny a karneru (kostnice).

Straubing
Minulost lokality ležící na pravém (jižním) břehu Dunaje zasahuje do římskoprovinciálního období. Krátká prohlídka historického jádra města, s důrazem na Gäubodenmuseum, které prezentuje vynikající památky doby římské, a na románskou baziliku sv. Petra, nacházející se stranou od současného jádra města v lokalitě zvané Altstadt. Ta byla tedy předchůdcem vrcholně středověkého městského založení a její kostel vznikl po polovině 12. století.

Donaustauf
Ruiny středověkého hradu řezenských biskupů, jehož počátky sahají do doby před rokem 930, kdy byl založen na obranu před útoky Maďarů. Románská hradní kaple pochází z 11. století.

Wallhalla
Romantický památník, který dal vybudovat bavorský král Ludvík I. roku 1842 jako symbol slavné germánské minulosti.

Řezno – ubytování v hotelu Dream Inn v Tegernheimu.

V sobota 24. dubna
Řezno
Dopoledne Řezno-Prüfening – bazilika sv. Jiří někdejšího benediktinského opatství (zachované románské nástěnné malby). Poté celodenní prohlídka města, pozůstatky římské brány Porta Praetoria a římského opevnění, románská kaple sv. Erharda, klášter sv. Jimrama, chrámy Obermünster a Niedermünster, gotický dóm sv. Petra a románské kaple Všech svatých a sv. Štěpána, křtící kostel sv. Jana Křtitele, farní kostel sv. Oldřicha, bazilika sv. Jakuba konventu skotských benediktinů, špitální kaple sv. Kateřiny, románské měšťanské domy a věže, pozůstatky zástavby židovské čtvrti a synagogy z 12. století, stará radnice, pozůstatky středověkého opevnění, románský most přes Dunaj.
Nocleh v hotelu Dream Inn.

V neděli 25. dubna
Reichenbach
Benediktinské opatství založené roku 1118 markrabětem Děpoltem III. Z Vohburgu – dochovaná románská bazilika Nanebevzetí P. Marie

Nabburg
V raném středověku již v 10. století strategický příhraniční opevněný bod na cestě do Čech, z něho pak vyrostlo město s dodnes hodnotným historickým jádrem. Na předměstí Venedig románský tribunový kostel sv. Mikuláše, založený komunitou kupců, zabývajících se dálkovým obchodem.

Perschen
Komplex s románskou bazilikou sv. Petra a Pavla a centrální kaplí – karnerem, s dochovanými gotickými nástěnnými malbami, hornofalcký selský statek – součást skanzenu.

Odpoledne odjezd do Prahy. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 5 330 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 5 650 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu u Regensburgu (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1680 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém. Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 29 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.