Portugalsko, umístěné na jihozápadní výspě Evropy, bylo odedávna bránou do světa. Země přívětivého národa, barevných dlaždic, výborného jídla a tklivých tónů Fada, není jen menším bratrem Španělska. Nabízí svébytnou, vizuálně působivou kulturu, v níž se zrcadlí stopy Féničanů, Keltů, Římanů či Maurů, ale též exotika zemí, které dobývali portugalští mořeplavci. Program koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Program zájezdu:

V pátek 16. října sraz účastníků v 04.15 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J,), kde bude čekat zástupce cestovní kanceláře s cedulí UMĚLECKÝ KLUB ARS AURO. Po příletu ubytování v Lisabonu. Dále dle časových možností fakultativně Hrad sv. Jiří s překrásnou vyhlídkou na město a nejstarší část Lisabonu, čtvrť Alfama. Někdejší maurská citadela a pozdější sídlo portugalských králů ční nad řekou Tejo ve výšce 110 metrů. Pod pevností se choulí spletité uličky Alfamy s množstvím přívětivých hospůdek a Fado barů. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Lisabonu.

V sobotu 17. října – LISABON
Dopoledne hlavní památky města: goticko-renesanční klášter Mosteiro dos Jerónimos čili Klášter řádu sv. Jeronýma, pozdně gotická pevnost a maják Torre de Belém (Belémská věž) – obě tyto památky v tzv. manuelském stylu tvoří unikátní historický a umělecký komplex a jsou zařazeny na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO; Sé – středověká katedrála, románská stavba vybudovaná na místě bývalé maurské mešity; Elevador de Santa Justa – unikátní secesní inženýrské dílo, výtah v ulici Santa Justa, spojuje centrum města s náměstím Carmo na kopci; Convento do Carmo – karmelitánský gotický klášter, který po zemětřesení roku 1755 skončil v troskách a už nikdy nebyl zrekonstruován.
Odpoledne Museu Nacional de Arte Antiga (malá, ale mimořádná umělecká sbírka starého evropského malířství, jejíž hlavním pokladem je Pokušení sv. Antonína – jedno z nejslavnějších „surrealistických“ děl Hieronyma Bosche. Dále tu jsou vynikající obrazy A. Dürera, H. Holbeina, L. Cranacha, H. Memlinga, Piera della Francesca a malířství španělské a portugalské gotiky, především unikátní dílo malíře Nuna Gonçalvese a barokní malířská kolekce). Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Lisabonu.

V neděli 18. října – dopoledne zastávka v Parque Natural da Arrábida – národní park byl založen v roce 1976 na překrásném atlantickém pobřeží, které nabízí úchvatné výhledy ze strmých útesů i pestrou faunu a flóru.
Odpoledne ÉVORA jedno z památkově nejbohatších portugalských měst, jehož centrum je zapsáno na seznamu UNESCO (římský chrám, gotická katedrála, řada gotických a renesančních kostelů a paláců, působivá kostnice kostela sv. Františka, akvadukt z 16. století). Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Évoře.

V pondělí 19. října – přejezd TOMAR, kdysi hlavní sídlo Řádu templářských rytířů v Portugalsku. Po jeho zrušení vše převzal nově založený Řád Kristův (Christi Militia), jehož velmistrem byl princ Jindřich Mořeplavec, který se proslavil podporou objevitelských cest do Afriky a Atlantiku. Navštívíme nádherný pozdně gotický, mysticky působící komplex, Convento de Cristo s templářským chrámem z 12. století. Celý areál je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Odpoledne zastávka FÁTIMA, nejslavnější portugalské poutní místo s kaplí Panny Marie na místě jejího údajného zjevení v roce 1917.
Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve městě Batalha.

V úterý 20. října – dopoledne BATALHA, pozdně gotický klášter Panny Marie založený králem Janem I. na paměť vítězství v bitvě u Aljubarroty. Památka je zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Unikátní dílo světové architektury dokládá úžasnou dekorativní fantazii portugalských stavitelů v 15. století.
Odpoledne COIMBRA, někdejší metropole římské provincie Lusitania a bývalé hlavní město portugalských králů situované nad řekou Mondego. Městu dominuje středověká katedrála Sé Velha v románském slohu, která byla postavena jako oslava vítězství nad Maury v roce 1064, a komplex univerzity s barokní knihovnou. Nejstarší univerzita v Portugalsku (založena 1290) byla zapsána na seznam UNESCO. Poté přejezd a noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Portu.

Ve středu 21. října – dopoledne GUIMARÃES – kolébka Portugalska a rodiště prvního portugalského krále Alfonse I. Navštívíme velkolepý hrad, jehož kořeny sahají až do 10. století, a půvabné historické centrum města zapsané na seznamu UNESCO (Praça da Oliveira s baldachýnem a katedrálou).
Odpoledne PORTO. Procházka po historickém centru města. Mezi nejznámější památky patří bohatě dekorovaný kostel sv. Františka, barokní kostel Clérigos se slavnou vyhlídkovou věží či budova burzy. Navštívíme výrobnu portského a projedeme se po řece Douro. Malebné nábřeží, kterému dominuje dvoupatrový most Ludvíka I., nabízí příjemné hospůdky s vynikajícím jídlem. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Portu.

Ve čtvrtek 22. říjnaodlet. Ráno odjezd na letiště v Lisabonu. Odlet z Lisabonu ve 14.15 hodin pravidelnou linkou TAP AIR PORTUGAL do Prahy. Předpokládaný přílet v 18.30 hod.

Cena 24 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 26 500 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku přímým letem do Lisabonu a zpět (pravidelná linka letecké společnosti TAP AIR PORTUGAL), cena letenky zahrnuje volnou váhu zavazadel 1PC/23 kg za osobu, přepravu kabinového zavazadla do 8 kg zdarma, veškeré náklady spojené s autobusovou přepravou, místního průvodce v Lisabonu, Évoře, Coimbře a v Portu (místní průvodce v těchto městech je dle místních vyhlášek povinný a skupiny se nesmí bez něj organizovaně pohybovat po těchto lokalitách), časová vstupenka do kláštera Mosterio de los Jeronimos v Lisabonu, do Univerzity v Coimbře, časová vstupenka do katedrály v Évoře, časová vstupenka do kostnice kostela sv. Františka v Évoře, v Portu časovou vstupenku do kostela Sv. Františka, projížďka lodí po Douru a návštěva výrobny portského vína Caves Calem, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Lisabonu, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Évory, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Batalha, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Portu (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC); dále je v ceně zahrnuto zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč; osobní audio-guide systém a výklad historika umění. Ostatní vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 50 Eur – bude upřesněno po zveřejnění cen platných v r. 2020). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4 180 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 20 Eur – vybere průvodce na srazu na letišti.