Na jarní sezónu připravily vídeňské galerie (Albertina a Leopold Museum) hned dvě velmi zajímavé výstavy.

Do vídeňské Albertiny přichází výstava, která je zápůjčkou soukromé sbírky Artura a Hedy Hanloser–Buhler, která vznikla v letech 1905 – 1936. Sbírka je jedním z velkých soukromých souborů francouzského umění, obsahující díla od dob pozdního impresionismu (Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec) až po díla mladších autorů (Van Gogh, Bonnard, Matisse). Do této skupiny jsou zařazena i díla švýcarského malíře Ferdinanda Hodlera, patřící spíše k umění secese a symbolismu. Přes 120 děl bude doplněno zápůjčkami z muzeí v Bernu a Winterthuru, ta jsou zárukou vysoké kvality a vytvoří skutečně unikátní soubor mezinárodní úrovně. Výstava je ojedinělou možností poznat další roviny evropského umění na přelomu 19. a 20. století na exponátech, které nejsou běžně vystavovány. Významná sbírka se v Albertině sejde s dlouhodobou zápůjčkou sbírky Batliner, obsahující podobný časový záběr, doplněný o další etapy klasické moderny evropského umění.

Druhá výstava bude v Leopold Museu a její lapidární název je Hundertwasser – Schiele. Časově je směřována k dvacátému výročí od úmrtí Friedensreicha Hundertwassera (1928-2000), který byl malířem architektem sochařem a ekologem a jeho dílo je zcela odlišné od všech výtvarných názorů své doby. Od padesátých let se Hundertwasser odvolává na Egona Schiele (1890 -1918) kterého chápe jako jednoho ze svých předchůdců, a jehož díla inspirovala i jeho práci, která navazovala na expresivní období vídeňské moderny. Dnes po dvaceti letech od jeho smrti jsou na výstavě srovnávána díla obou umělců. 170 děl z vídeňského majetku a ze zápůjček, bude docela pěknou příležitostí zhodnotit, do jaké míry se díla obou umělců liší, a zda na sebe nakonec navazují.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 16. května v 7.00 hodin z autobusového nádraží Roztyly stanoviště č. 7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin, prohlídka výstavy Sbírka Hanloser v Albertině, kolem 15.00 hodin přesun do Leopold Musea a zde prohlídka výstavy Hundertwasser – Schiele, odjezd z Vídně v 18.00 hodin.
Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1 070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1 270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 21 Eur).