Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici.

Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let ovládala ekonomický prostor evropského severu. Patriciát hanzovních měst bohatl. Kupci věnovali značné částky na stavbu okázalých radnic a velkolepých chrámů, pro něž pořizovali nádherná umělecká díla. Z dálkového obchodu profitovaly nejen rušné přístavy, ale i další města, která se ke spolku připojila. Kulturní a politický vliv hanzy tak sahal hluboko do vnitrozemí. Během cesty navštívíme dva nejslavnější hanzovní přístavy Hamburk a Lübeck, ale i dvě menší půvabná městečka Havelberg (Havolín) a Lüneburg.  

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 16. dubna v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Lübecku, technické zastávky. Po cestě zastávka v Lüneburgu. Bývalé hanzovní městečko, o němž se prameny zmiňují již v 10. století, prosperovalo díky obchodu se solí. Pyšní se půvabnými uličkami s hrázděnými domy, dřevěným jeřábem ze 14. století na nábřeží řeky Ilmenau, radnicí s dvěma krásnými sály a pozoruhodnou výzdobou a několika mohutnými gotickými kostely (sv. Jana, sv. Michala a sv. Mikuláše).
Večer ubytování v hotelu v Lübecku.

V pátek 17. dubna – celý den LÜBECK – přezdívaný „Královna hanzy“ a „Matka cihlové gotiky“. Někdejší hegemon baltského obchodu oplývá mnoha památkami, které jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Radnice (založena ve 13. století na místě skupiny pozdně románských domů, byla v době pozdní gotiky rozšířena, jedna z nejvýznamnějších historických radnic v Německu), dóm sv. Jana Křtitele (založen jako katedrála ve 12. století Jindřichem Lvem; uvnitř slavný triumfální kříž od lübeckého sochaře Bernta Notkeho), farní kostel Panny Marie (vzor severoněmecké cihlové gotiky), kostel sv. Jakuba (gotický kostel rybářů a námořníků), městské brány – mohutná Holstentor (Holštýnská brána) a Burgtor (Hradní brána), četné měšťanské domy z 15.-18. století. Ve městě se dochoval i středověký špitál sv. Ducha s kostelem ze 13. století. Augustiniánský klášter byl přeměněn na muzeum (pěkná sbírka gotických oltářů včetně děl Hanse Memlinga a Bernta Notkeho).
Noc v hotelu v Lübecku.

V sobotu 18. dubna celý den HAMBURK – kdysi jeden z hegemonů hanzy, dnes druhé největší německé město a pulzující moderní metropole, která povstala z trosek po velkém požáru v roce 1842 a bombardování za druhé větové války. Prohlédneme si Radniční náměstí, nábřeží řeky Alster, gotický kostel sv. Jakuba (gotický oltář sv. Lukáše a jedny z největších barokních varhan v Německu) a navštívíme sbírky slavné Kunsthalle s uměleckými díly z doby rozkvětu hanzovních měst (Mistr Bertram z konce 14. století) a stálou expozicí velikánů německého a světového umění (Rembrandt, Peter Paul Rubens, Canaletto, Mistr Francke, Caspar David Friedrich, Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, Pablo Picasso, Paul Klee, and Max Beckmann). Noc v hotelu v Lübecku.

V neděli 19. dubna cesta do Prahy se zastávkou ve městě Havelberg, významném christianizačním centru a biskupství založeném v 10. století na místě osady slovanských Havolanů. Městu, které se později stalo členem hanzy, vévodí mohutný románsko-gotický dóm Panny Marie s lettnerem (chórová přepážka) s reliéfní výzdobou z produkce parléřovské huti.
Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 6980 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 7260 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 3x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Lübecku  (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1760 Kč,  výklad historika umění, osobní audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 45 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.