Kunsthistorisches Museum nabídne na podzim 2020 velkolepou přehlídku benátské malby pod názvem „Tizian a ženy“. Pozadu jako obvykle nezůstane ani Albertina, která u příležitosti 100 let od úmrtí Amedea Modiglianiho přichystala výstavu „REVOLUCE PRIMITIVISMU“, jež nespoutaného italského tvůrce přiblíží jako jednu z vůdčích osobností klasické moderny. Zde bude pak zdůrazněn i zájem o tzv. primitivní umění, který zakladatele uměleckých směrů počátku dvacátého století ovlivňovalo.

Kunsthistorisches muzeum je sbírkou, která umožňuje vytvářet zajímavé přehledy benátského umění v různých rovinách. Dostatek Tizianových děl v jádru sbírky umožňuje provedení letošního pohledu na dílo, kterým je výstava TIZIAN A ŽENY soustředěná kolem 20 autorových obrazů. Výstava představí celkem více než 50 vynikajících děl benátské malby od autorů jako byli Veronese, Tintoretto, Palma Vecchio, Paris Bordone a Giorgione. Ponoříme se do fascinujícího světa vznešených dam, které byly okouzlující, elegantní, zářivé, ale také rafinované a hravé. Benátští malíři dokázali se sobě vlastní bravurou zachytit všechny odstíny luxusního benátského životního stylu v období vrcholné renesance. Obrazy na prestižní výstavu zapůjčí přední světová muzea, mezi jinými National Gallery v Londýně, Metropolitní Muzeum v New Yorku a pařížský Louvre.

Italský malíř a sochař Amedeo Modigliani se od dětství potýkal s podlomeným zdravím. Stín smrti, jenž se nad ním neustále vznášel, nepochybně přispěl k jeho divoké touze užít dne, dokud to jde. Navzdory těžko snesitelné povaze, která ho vháněla do konfliktů, patřil v Paříži na počátku 20. století k vůdčím osobnostem umění klasické moderny. Právě jako tvůrčí osobnost, nikoliv jako známého bouřliváka a opilce, ale jako nesmírně nadaného malíře a sochaře, jenž prorážel cestu novému pohledu na umění, ho chce představit Albertina. Modigliani proslul především díky aktům a skvělým ženským portrétům. Vytvářel však rovněž sochy a živě se zajímal o primitivismus jako zdroj nezkalené imaginace. Expozice svede dohromady známá díla z muzeí, ale i méně vystavované práce ze soukromých sbírek v Evropě i v zámoří. Nabídne srovnání Modiglianiho talentu s dalšími osobnostmi moderního umění, Pablem Picassem, Constantinem Brâncuşim a André Derainem, i s artefakty tzv. primitivního umění.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 16. listopadu v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem 11.00 hod a prohlídka výstav. Odjezd z Vídně do Prahy v 18.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 25 Eur).