Galerie Städel ve Frankfurtu nad Mohanem na podzim 2020 připravila mezinárodní projekt „Říkejte mi Rembrandt“, který si klade za cíl představit malířův umělecký vývoj v kontextu děl jeho amsterdamských předchůdců a současníků. Základem výstavy jsou Rembradtova díla ze sbírky muzea Städel, kterou doplňují zápůjčky z významných světových galerií. Po cestě do Frankfurtu se zastavíme ve Würzburgu a prohlédneme si tamní úchvatnou barokní rezidenci zapsanou na seznam UNESCO. Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Malebný Würzburg, jehož historie sahá až ke Keltům a iroskotským křesťanským misiím, skrývá mnoho působivých památek, například starý most přes Mohan či jeden z největších románských dómů v Německu. Zdejší pozdně barokní rezidence knížat-biskupů z rodu Schönborn byla postavena podle plánů Johanna Lukase von Hildebrandta a Maximiliána von Welsche a dokončena Balthasarem Neumannem. Na výzdobě sálů, dvorního chrámu a monumentálního vstupního schodiště se podílel jeden z největších mistrů pozdního období benátské malby Giovanni Battista Tiepolo. Velkolepý exteriér i překrásné interiéry, mezi nimiž vynikají především Císařský sál, Zahradní sál a Benátská síň, zařadily würzburskou rezidenci na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Galerie Städel, která v roce 2015 oslavila dvě stě let existence, má ve své stálé expozici řadu unikátních děl. Za všechny uveďme Vermeerova Zeměpisce, Madonu od Jana van Eyck, obraz Ecce homo od Hieronyma Bosche, Botticelliho portrét Simonetty Vespucci či Oslepení Samsona od Rembrandta. Devatenácté století reprezentuje slavný Tischbeinův portrét J. W. Goetha mezi antickými ruinami v Kampánii či díla od Delacroixe, Courbeta, Cézanna, Moneta, Degase, Maneta a Renoira. Velmi kvalitní je i sbírka umění dvacátého století.

Výstava „ŘÍKEJTE MI REMBRANDT“, uspořádaná ve spolupráci s kanadskou Národní galerií, se soustředí na léta 1630–1655, období, kdy Rembrandt po příchodu do Amsterdamu postupně vynikl jako malíř mezinárodního formátu. Projekt představí vývoj Rembrandtova díla v kontextu produkce jeho předchůdců a současníků i jeho nadaných žáků. V bohatém Amsterdamu, plném sběratelů, se umělci předháněli v kvalitě svých prací a soupeřili o přízeň mecenášů. Konkurenční a místy drsné, ale též inspirativní prostředí Rembrandtovi skýtalo množství podnětů k rozvoji jeho všestranného talentu, jenž bude na výstavě představen v celé šíři (krajiny, žánrová malba, zátiší, historické scény i portréty). Na mezinárodní výstavě se zápůjčkami podílí řada významných světových muzeí, například amsterdamské Rijksmuseum, Gemäldegalerie v Berlíně, Gemäldegalerie Alte Meister v Drážďanech, National Gallery v Londýně, madridské Prado a National Gallery of Art ve Washingtonu.

Frankfurt nad Mohanem je jedním z nejvýznamnějších říšských měst, které bylo sídlo říšského soudu a konaly se zde korunovace římských králů. Město, jež je rodištěm J. W. Goetha, mělo až do druhé světové války zachované středověké historické jádro. Válečné ztráty byly velké a dosud jsou na struktuře města patrné, avšak i přes velkou míru destrukce má historické centrum Frankfurtu kolem náměstí Römerberg a katedrály sv. Bartoloměje své kouzlo. V části na západ od centra vyrostla za posledních padesát let zcela originální obchodní čtvrť s výškovými stavbami, které tvoří moderní panorama pozorovatelné z levého břehu Mohanu. K věži výstaviště se přidružují mrakodrapy DG Banky a Comerzbank. Díky této siluetě se Frankfurtu s nadsázkou říká „Main-hattan“ nebo „Chicago nad Mohanem“.

Program zájezdu:

V sobotu 13. března odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště. č.7, příjezd do Würzburgu kolem 11.00 hodiny. Prohlídka tamní barokní rezidence, poté procházka centrem města (slavný románský dóm a starý most přes Mohan). V podvečer příjezd do Frankfurtu. Nocleh v hotelu, který je v dosahu centra města.

V neděli 14. března dopoledne od cca 10.00 hodin prohlídka výstavy Říkejte mi Rembrandt. Po prohlídce výstavy návštěva stálé expozice, která obsahuje díla od středověku do současnosti. Možnost oběda přímo v galerii. Odjezd z Frankfurtu kolem 14.00 hod., cesta se zastávkami do Prahy. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 3510 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a klubu Stavitelů katedrál a cena 3690 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování a snídani ve čtyřhvězdičkovém hotelu (pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 650 Kč, zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč, osobní audio-guide systém, výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 19 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa cca 2 eura/osoba/noc.