Irsko má za sebou bouřlivou minulost, kterou poznamenali Keltové, Vikingové i nadvláda sousední Anglie. Jeho tajemnou, nepoddajnou krajinu, formovanou blízkostí mocného Atlantiku a posetou jezery, lidé osídlili již v pravěku. Vzdálené Irsko významně ovlivnilo evropskou kulturu. V raném středověku se země sv. Patrika stala zřídlem misionářů, jejichž činnost pomohla rozšířit křesťanskou víru na evropském kontinentě. V 19. a 20. století se irští intelektuálové a umělci výrazně podíleli na formování moderní anglické kultury. Vydejte se s námi ke kořenům Irska i za poznáním současného pulzujícího Dublinu. Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Program zájezdu:

Ve středu 1. července v 06.45 hodin sraz účastníků na letišti Václava Havla v Praze, odletová hala Terminálu 2, 1. patro, kde bude čekat zástupce cestovní kanceláře s informační cedulí UMĚLECKÝ KLUB. Předpokládaný přílet do Dublinu v 10.25 hodin a transfer autobusem do hotelu. Večerní Dublin nabízí posezení v některé z výborných restaurací či rušných hospod s vynikajícím pivem.

Ve čtvrtek 2. července – NEWGRANGE, KNOWTH, TRIM a KLÁŠTER MONASTERBOICE
NEWGRANGEKNOWTH jsou unikátní díla megalitického stavebnictví. Monumentální pohřební mohyla Newgrange z mladší doby kamenné byla vybudovaná kolem roku 3200 př. n. l. Do centra stavby vede mnohametrový tunel, který prozáří slunce vždy v době zimního slunovratu. Celý komplex je na seznamu světového dědictví UNESCO. Nový prohlídkový okruh zahrnuje exteriéry obou mohyl a čeká nás i návštěva malého muzea o životě v pravěkém Irsku.
MONASTERBOICE je staroirský klášter s fragmenty architektury z doby raného středověku. Za zmínku stojí i dokonale zachovalý monumentální kamenný kříž z 10. století, který je jedinečnou ukázkou středověkého sochařství.
TRIM, kdysi nejpůsobivější z normanských hradů v Irsku. Trosky mohutné obytné věže (donjonu), postavené na přelomu 12. a 13. století na unikátním půdorysu kříže, jsou důkazem stavitelského umění ovlivněného francouzskou architekturou. Noc v hotelu v centru Dublinu.

V pátek 3. července – DUBLIN A JEHO PROSLULÁ MUZEA – TRINITY COLLEGE A KNIHA Z KELLSU
KNIHA Z KELLSU (Book of Kells) je biblí křesťanských Keltů. Jde o výjimečně zdobený raně středověký rukopis, jehož fantastické ornamenty patří k nejúžasnějším dílům západní knižní malby. Památka patří do skupiny tzv. iroskotských rukopisů, které vznikaly od konce 6. do počátku 9. století. Jedná se o nejcennější skvost irského písemnictví i malířství.
Národní Muzeum (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND) je ve světě unikátní archeologická sbírka, která uchovává poklady dávných keltských králů, nádherné ukázky pravěkého, starověkého i raně středověkého zlatnictví, včetně působivých vikingských památek.
Komentovaná prohlídka NÁRODNÍ GALERIE (NATIONAL GALLERY OF IRELAND), která nabízí díla evropského malířství od renesance po impresionismus. Velmi krásná je kolekce italského a francouzského umění. Mezi největší skvosty galerie patří obrazy od Vermeera, Rembrandta, Caravaggia, W. Turnera či C. Moneta. Noc v hotelu v centru Dublinu.

V sobotu 4. července – DUBLIN
DUBLIN
, město dvou katedrál. Dopoledne procházka po historickém jádru města, které vzniklo kolem původních osad na řece Liffey – keltské a vikingské. Oficiálně se počátky města kladou do 8.-10. století, ale osídlení zdejší oblasti sahá až do pravěku a první zmínky v pramenech najdeme již u Ptolemaia. Původní středověké srdce města se nachází poblíž katedrály Christ Church (založená v 11. stol.), kostela sv. Ouena (Audoenus) a dublinského hradu. Nedaleká katedrála sv. Patrika (založená ve 12. stol.) je hlavním kostelem Irské církve a zároveň národním památníkem. Nejvíce dublinských památek však pochází z 18. a 19. století. K pěkným ukázkám georgiánské architektury patří například okolí Merrion Square. Dublin je ale i městem parků, mostů a pomníků. Odpoledne individuální volno. Můžete se procházet po nábřeží řeky Liffey či navštívit některý ze slavných hostinců ve čtvrti Temple Bar. Noc v hotelu v centru Dublinu.

V neděli 5. července – STAROIRSKÉ KLÁŠTERY CLONMACNOISE a GLENDALOUGH
CLONMACNOISE je raně středověký irský klášter v malebném povodí řeky Shannon. Opatství s kamennou věží, mnišskými kamennými domky a monumentálními kříži bylo založeno sv. Kieranem v roce 545 a představovalo významné náboženské centrum keltské vzdělanosti, ale bylo také pohřebištěm králů z Tary a Connaughtu.
GLENDALOUGH je klášter v magické krajině mezi jezery na dosah Národního parku Wicklow. Jedná se o výjimečnou památku z dob nástupu křesťanství v Irsku. Nejstarší budovy jsou spojené s památkou svatého Kevina, který vztahem k přírodě a zvířatům v mnohém připomínal pozdějšího sv. Františka z Assisi. Noc v hotelu v centru Dublinu.

V pondělí 6. července dopoledne přesun na letiště, odlet v 17:25 z Dublinu do Prahy. Předpokládaný přílet ve 22.30 hodin.


Cena zájezdu 26 560 Kč
pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia, pro ostatní zájemce 27 890 Kč zahrnuje letenku do Dublinu a zpět (pravidelnou linkou KLM přes Amsterdam), volnou váhu zavazadel 1PC/23 kg za osobu, přepravu kabinového zavazadla do 8 kg zdarma včetně všech letištních a bezpečnostních tax, dopravu z letiště do hotelu a zpět, 5x ubytování se snídaní v tříhvězdičkovém hotelu v centru Dublinu, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, audio-guide systém, výklad histrika umění, veškeré autobusové výlety v rámci programu (celodenní autobusový výlet do Clonmacnoise, Glendalough, celodenní výlet do Newgrange, Monasterboice a Trimu), vstupenky do Clonmacnoise, Glendalough, Newgrange a Trinity College. Ostatní vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 30 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4 150 Kč, pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 20 Eur – vybere průvodce na srazu na letišti.