Zájezdy2017-02-26T17:25:35+00:00

8. května 2019
Mnichov: Výstava Caravaggio a Evropa 1600–1630

Výstava o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století. Mnichovská - Alte Pinakothek (arch. von Klenze, 1826-36, podle renes. architektury, přestavba v r. 1957 arch. Dollgastem), jedna z nejlepších světových obrazáren, sbírky [...]

4. až 7. července 2019
Kraków, Veit Stoss a Wieliczka

Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. Někdejší rezidence polských králů byla důležitým obchodním střediskem na evropských dálkových trasách a členem hanzy. Bohatství města lákalo významné umělce, [...]

7. až 8. září 2019
České stopy v Horní Lužici

Průvodkyní zájezdu bude PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Svérázný region na pomezí Čech, Polska a Saska byl od raného středověku křižovatkou kulturních a politických vlivů. Území ležící [...]

3. až 6. října 2019
Slavná německá hanzovní města I.

Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let [...]

26. až 30. října 2019
Florencie

Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a odborník v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude zároveň [...]