Zájezdy2017-02-26T17:25:35+02:00

4. až 7. července 2019
Kraków, Veit Stoss a Wieliczka

Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. Někdejší rezidence polských králů byla důležitým obchodním střediskem na evropských dálkových trasách a členem hanzy. Bohatství města lákalo významné umělce, [...]

7. až 8. září 2019
České stopy v Horní Lužici

Průvodkyní zájezdu bude PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Svérázný region na pomezí Čech, Polska a Saska byl od raného středověku křižovatkou kulturních a politických vlivů. Území ležící [...]

3. až 6. října 2019
Slavná německá hanzovní města I.

Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let [...]

7. prosince 2019
Předvánoční Mnichov: výstava ANTHONIS VAN DYCK

Návštěva výstavy ANTHONIS VAN DYCK (1599-1641) v mnichovské Alte Pinakothek a předvánočního Mnichova. Mnichovská - Alte Pinakothek (arch. von Klenze, 1826-36, podle renes. architektury, přestavba v r. 1957 arch. Dollgastem), jedna z nejlepších světových obrazáren, [...]

6. až 9. března 2020
Po stopách Jana a Huberta van Eyck

Hlavním tématem tohoto leteckého zájezdu bude dílo největšího mistra rané nizozemské malby, Jana van Eyck. Zájezd koncipovala přední česká znalkyně nizozemského malířství. Jan měl podle nápisu objeveném na Gentském oltáři staršího bratra, Huberta. Bratři podle [...]