Zájezdy2017-02-26T17:25:35+00:00

17. listopadu 2018
Vídeň-Podzimní výstavy
Claude Monet a Pieter Bruegel st.

Vídeňská Albertina připravuje ve spolupráci s pařížským Musée Marmottan rozsáhlou monografickou výstavu Clauda Moneta (1840–1926), hlavního představitele francouzského impresionismu. Na výstavě bude představena umělcova tvorba od realistických počátků přes nejvýznamnější impresionistická plátna až k pozdním dílům [...]

5. až 10. května 2019
Do srdce Španělska (Kastilie a León)

Rozlehlé pláně zalité sluncem, stopy Římanů a Vizigótů i úchvatné středověké katedrály. Oblast, kde se po staletí utkávali křesťané a Mauři. Rodiště legendárního hrdiny Cida a kolébka španělštiny. To vše je Kastilie, která získala své [...]

7. až 8. září 2019
České stopy v Horní Lužici

Svérázný region na pomezí Čech, Polska a Saska byl od raného středověku křižovatkou kulturních a politických vlivů. Území ležící severně od Lužických hor je s českými dějinami intenzivně provázáno již od nejstarších dob. Tzv. Záhvozd, jehož [...]

23. až 29. září 2019
Cesta za uměleckými poklady Lombardie

Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.–19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu. Bohatý průmyslový region Lombardie s centrem v mondénním Miláně, italském „tajném hlavním městě“, [...]

3. až 6. října 2019
Slavná německá hanzovní města I.

Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let [...]

26. až 30. října 2019
Florencie

Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a odborník v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude [...]