Zájezdy2017-02-26T17:25:35+00:00

5. až 10. května 2019
Do srdce Španělska (Kastilie a León)

Rozlehlé pláně zalité sluncem, stopy Římanů a Vizigótů i úchvatné středověké katedrály. Oblast, kde se po staletí utkávali křesťané a Mauři. Rodiště legendárního hrdiny Cida a kolébka španělštiny. To vše je Kastilie, která získala své [...]

8. května 2019
Mnichov: Výstava Caravaggio a Evropa 1600–1630

Výstava o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století. Mnichovská - Alte Pinakothek (arch. von Klenze, 1826-36, podle renes. architektury, přestavba v r. 1957 arch. Dollgastem), jedna z nejlepších světových obrazáren, sbírky [...]

15. až 19. května 2019
Amsterdam, Haag, Delft a Haarlem

Rembrandt, Frans Hals a Vermeer ve zlaté éře holandské malby. V roce 350. výročí Rembrandtovy smrti chystá Rijksmuseum soubornou výstavu všech Rembrandtových děl, které má ve svých sbírkách. Unikátní možnost vidět pohromadě všech 22 obrazů, [...]

4. až 7. července 2019
Kraków, Veit Stoss a Wieliczka

Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. Někdejší rezidence polských králů byla důležitým obchodním střediskem na evropských dálkových trasách a členem hanzy. Bohatství města lákalo významné umělce, [...]

7. až 8. září 2019
České stopy v Horní Lužici

Průvodkyní zájezdu bude PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Svérázný region na pomezí Čech, Polska a Saska byl od raného středověku křižovatkou kulturních a politických vlivů. Území ležící [...]

23. až 29. září 2019
Cesta za uměleckými poklady Lombardie

Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.–19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu. Bohatý průmyslový region Lombardie s centrem v mondénním Miláně, italském „tajném hlavním městě“, [...]

3. až 6. října 2019
Slavná německá hanzovní města I.

Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let [...]

26. až 30. října 2019
Florencie

Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a odborník v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude zároveň [...]