Vídeň na počátku století, G. Klimt, K. Moser, R. Gerstl, O. Kokoschka, Egon Schiele a Anton Romako jako předchůdce moderny.

Rok 1918 je jakousi tečkou za velkou dobou výtvarného umění ve Vídni. Úmrtím Egona Schieleho (1890–1918) jako by se uzavřela velká kapitola výtvarného umění ve Vídni. V posledním roce války umírá i Gustav Klimt (1862–1918) a Koloman Moser (1868–1918). Se zánikem císařství zaniká i skvělá doba výtvarného umění, započatá hnutím Secese, Vídeňskými dílnami a prvního období exprese ve Vídni. Snad jen Oskar Kokoschka (1868–1980) pokračuje dále v práci, ne však jako nezbedné dítě vídeňské moderny, ale jako velká postava evropského moderního umění.
Do souboru výstav zapadá i postava Antona Romaka (1832–1889) – malíře, který prošel akademiemi ve Vídni a Mnichově, posléze žil delší dobu v Římě a do Vídně se vrací kolem roku 1875. Zde zaujal svým neobvyklým malířským rukopisem, který se lišil výrazně od rukopisu současníků. Portrétista, malíř žánrů a historických výjevů, z nichž nejznámější je obraz chovaný dodnes v horním Belvederu – Admirál Tegetthoff v bitvě u Lissy, je rychle zapomenut. K jeho objevení přispěla výstava v roce 1905, kdy bylo jeho dílo shledáno mladší generací jako zajímavé. Trochu se tak opakuje o něco starší případ vztahu členů Secese k Rudolfovi von Alt, kterého o jednu či dvě generace mladší umělci jmenovali čestným předsedou.
Na tuto výstavu navazuje výstava Wien um 1900! Klimt, Moser, Gerstl, Kokoschka. Tato výstava ukáže práci umělců, jejichž dílo kolem přelomu století vrcholí. Obrazy, kresby a užité umění jsou ukázkou stylu, který je pro Vídeň charakteristický a neopakovatelný.
Vlastní výstava děl Egona Schieleho je koncipována ke stému výročí od jeho úmrtí a měla by přinést celkový přehled díla včetně archivních materiálů a top zejména z expresivního období let 1910–1914.

Program zájezdu:

sobotu 26. května odjezd z Prahy v 7.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7., příjezd do Vídně kolem 11.00h. Prohlídka výstav v Leopold Museu, pro zájemce pak odpoledne prohlídka Volksgarten – bývalé císařské zahrady a jejích památek, včetně sbírky růží. Odjezd do Prahy v 18.00h. Příjezd do Prahy kolem 22.00h dle průjezdnosti silnic.

Cena 1050 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1150 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Zdravotní pojištění si každý účastník musí sjednat sám. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 21 eur).