Radost z putování – od C.D. Friedricha k A. Renoirovi: Výstava roku ve Staré národní galerii v Berlíně.
Stará národní galerie je jedna z nejdůležitějších sbírek výtvarného umění od 19. století do začátku 20. století. Od začátku května 2018 zde proběhne výstava, která se pokusí zobrazit zájem o přírodu a cestování na více než sto dílech, zapůjčených z evropských a zámořských galerií. Od dob Rousseauaa jeho myšlenky návratu k přírodě, přes Goethovy cesty v rámci hnutí romantiků, až k počátkům moderny doby pozdního impresionismu a symbolismu.

Výstava bude uvedena díly C.D. Friedricha, C. Blechena, J.CH. Dahla, dále pak budou vystaveny obrazy z francouzského prostředí G. Courberta a jeho okruhu a celek uzavřou díla F.Hodlera, P. GauginaA. Renoira. Výstava bude rozdělena do několika kapitol s lákavými názvy. Objev přírody, Životní cesta, Cesta umělce, Vycházky, Cesty poutníků v Alpách, tyto kapitoly budou ilustrovat díla zapůjčená ze sbírek od severu k jihu Evropy i USA. Dobrým pozadím bude i prohlídka stálé sbírky Staré národní galerie, která je instalována v dobové budově dnes perfektně zrestaurované. Zážitek z výstavy prohloubí i celý prostor muzeí a galerií, který se po dlouhé době sjednotil a přestal být provizoriem a nabyl svojí bývalou krásu.

Program zájezdu:

Odjezd v sobotu 12. května z Prahy v 7.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Berlína kolem 11.00 hodin, prohlídka výstavy Radost z putování ve Staré národní galerii, odpoledne krátká vycházka kolem Muzejního ostrova a jeho historizujících budov. Odjezd z Berlína v 18.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin , dle průjezdnosti silnic.

Cena 1200 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1300 Kč ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem a výklad historika umění. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 14 eur).