Hvězda, Luna a Slunce – Slaný, Louny a Žatec. Tři města a jejich památky.
Jednodenní výlet nás přivede do míst, která byla v 15. století nazývána podle nebeských těles jako Hvězda, Luna a Slunce, měst, jejichž obyvatelé měli být podle tehdejších radikálních kazatelů spaseni jako první, popřípadě by tato místa neměla podlehnout tehdy předpokládanému konci světa.

Slaný je historické sídlo velmi starého založení u nedaleké Slánské hory. Dodnes je ve městě zachován kostel Sv. Gottharda, Velvarská brána, Piaristické gymnasium a kostel Nejsvětější trojice s dnešním klášterem Bosých Karmelitánů. Zachována je také dispozice města s velkým obdélným náměstím.
Louny jsou městem na břehu řeky Ohře postavené na hraně výškového rozdílu mezi řekou a rovinou jejího břehu. Nejdůležitější památkou je farní kostel Sv. Mikuláše s nádhernou pozdně gotickou krouženou klenbou a jižním portálem. Zajímavé jsou i barokní oltáře zdobící toto unikátní halové trojlodí. Město samo je zajímavé i zbytky opevnění, zejména pak Žateckou bránou na jeho západní straně. Několik historických domů a Galerie Benedikta Rejta jsou dalším zajímavostmi města.
Žatec město prohlášené za městskou památkovou rezervaci je posledním cílem výletu. Město, jehož osudy silně ovlivnilo pěstování chmele, je dochováno ve svém jádru na výšině nad řekou. Dochována je část opevnění s Kněžskou bránou, dále pak dispozice uliční sítě, která navazuje na vývoj prostoru zmiňovaného již kolem roku 1000. Z církevních památek vyniká kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je ukázkou postupného vývoje stavby, který vyvrcholil v době barokní. Tehdy byl vybudován i mohutný trojiční sloup na žateckém náměstí. V nejnovější době je pak Žatec pokládán za místo, kde je velmi blízko k tradici piva, a proto zde bylo vybudováno muzeum a Chrám chmele a piva.

Program zájezdu:

sobotu 16. června odjezd z Prahy v 8.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7., příjezd do Slaného kolem 9.00 hodin, prohlídka města a jeho památek, odjezd do Loun, kam přijedeme kolem 11.00 hodin. Po prohlídce památek přestávka na oběd a odpoledne odjezd do Žatce, kde bude po odpolední procházce městem možnost ochutnání některé z místních pivních specialit patrně v některé části spojené s muzeem chmelařství.

Odjezd do Prahy v 19.00 hodin s možnou krátkou zastávkou u nedostavěného kostela v Panenském Týnci; příjezd do Prahy na Roztyly kolem 21.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 700 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájmce 750 Kč zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.