Bc. Michal Jirman2017-08-29T09:10:08+00:00

Bc. Michal Jirman (*1993)

Je mladý začínající historik pocházející z jihočeského města Písek, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium s rokem ukončení 2013. Při rozhodování o pokračování ve studiu studoval souběžně obor viola na Konzervatoři v Praze a obor společenské vědy- historie na FF UJEP v Ústí nad Labem. Bakalářské studium zakončil roku 2016 a poté absolvoval roční studijní pobyt ve Spolkové republice Německo. Dále pokračuje v navazujícím studiu historie na FF UJEP.

Je etablovaným průvodcem na SHZ Český Krumlov, kde působil i v organizaci návštěvnického provozu. Ovlivněn jihočeskou historií je i odborně zaujat rodem Schwarzenbergů.

Širší oblastí jeho zájmů jsou politické i hospodářské dějiny a šlechtické rody střední Evropy a Německa v období 19. a 20. století.

Inspirací pro zájezdy jsou jeho vlastní cesty po Evropě.