Mgr. Lenka Stolárová (*1976)

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2004), nyní doktorandka Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V Národní galerii zastávala pozici kurátora Sbírky starého umění (2004–2016) a tajemníka pro vědu a výzkum (2011). V současnosti se, mimo jiné, věnuje pedagogické činnosti na univerzitách v Čechách a v Německu.

Ve své vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na problematiku počátků barokní malby v Čechách se zřetelem na kulturněhistorický i společenský kontext výtvarného umění v českých zemích v 17. století, dále na recepci nizozemského, španělského a italského umění v barokní malbě na teritoriu Koruny české. Autorka a kurátorka mnoha významných výstavních projektů.

Laureátka několika ocenění a držitelka prestižních stipendií:

 • Gloria Musaealis 2010 uděleno ve spolupráci s ICOM za výstavní projekt „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo;
 • Cena ministra kultury za nejkrásnější knihu roku 2010 uděleno za výstavní katalog „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“;
 • Druhé místo Gloria Musaeali 2010 ve spolupráci s ICOM za výstavní publikaci;
 • záštita České komise UNESCO výstavě Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze (2009);
 • Aktion 2005/2006 Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichte der Universität Wien;
 • Universität Konstanz „Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration“ 2006;
 • Stipendium DAAD 2016; Stipendium DAAD 2017; Ph. D. Researcher – Exzellenzinitiative Zukunftskonzept „Modell Konstanz – für eine Kultur der Kreativität“ Universität Konstanz 2016/2017.

Podílela se autorsky na přípravě řady výstav i stálých expozic (výběrově):

 • Národní galerie v Praze, mimo jiné „Slezsko, perla v české koruně“ (Legnica, Muzeum miedzi – Praha, Národní galerie v Praze 2006–2007);
 • „Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19 století” (Národní galerie v Praze a Archiv hl. města Prahy 2008);
 • “Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze“ (Žďár nad Sázavou, 2009);
 • Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo (Praha, Národní galerie v Praze 2010–2011);
 • „Umění starověkého světa“ (Praha, 2011 – 2014);
 • “Kánon a dialog: Byzantské umění napříč staletími. Byzantské a řecké umění ze sbírek Musea ruské ikony v Moskvě, Národní galerie v Praze a Ústavu dějin umění AV ČR” (Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2015).