Tři města málo známých památek – Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedávná výstava gotického umění v severozápadních Čechách ukázala, že i v méně známých sbírkách se nacházejí unikátní doklady středověkého umění.

Takovým místem je i Chomutov a jeho okolí, kde byla místním muzejním spolkem shromážděna sbírka, která patří mezi velmi cenné soubory umění středověku v údolí Ohře pod Krušnými horami. Město Chomutov založené již ve 13. století bylo sídlem komendy řádu německých rytířů. Ta byla později přestavěna do renesanční podoby zámku a později i radnice. Součástí areálu je kostel sv. Kateřiny, který nese mnohé znaky stavby z osmdesátých let 13. století. Další zajímavou stavbou je jezuitský kostel sv. Ignáce postavený v roce 1688 Carlem Luragem. Stálá expozice Chomutovského muzea se jmenuje Všemu světu pro útěchu a je v ní uložen unikátní Želínský oltář mistra IW z roku 1526, který je jediným celistvým dochovaným dílem tohoto žáka L. Cranacha staršího. Dalším dílem je oltář sv. Barbory z dílny Hanse Hesse. Soubor středověkého umění počínající už rokem 1350 doplňuje i řada plastik.

Kadaň je město se zbytky pozdně gotického opevnění a jeho gotická radnice s věží pochází z doby kolem roku 1400. Z církevních staveb je zajímavý farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým základem a barokní kostel sv. Alžběty. Mimo město stál i františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, dnes obnovený a skrývající místní muzeum.

Klášterec nad Ohří nemá dochovaný středověký základ, i když zde měl své proboštství klášter Benediktinů z Postoloprt. Místo bylo za vlády rodiny Fictumů zvelebeno a zámek, který byl dokončený v roce 1590, se stal jednou z významných renesančních realizací u nás. Po roce 1621 se stal majetkem rodiny Thunů a byl několikrát přestavovaný (1666, 1856) podle požadavků soudobé módy. V druhé polovině 20. století se stal sídlem velké sbírky porcelánu ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Důvodem umístění byla skutečnost, že v Klášterci se nacházela jedna z prvních porcelánek na našem území.

Program zájezdu:

V sobotu 9. září v 8.00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, příjezd do Chomutova kolem 9.30 hodin. Prohlídka města, kostelů a muzea s expozicí Všemu světu pro potěchu, případně i prohlídka kostela sv. Ignáce. Odjezd do Kadaně, zde prohlídka centra města a vycházka ke klášteru Čtrnácti sv. Pomocníků, přestávka na oběd. Kolem 15. hodiny odjezd do Klášterce a zde prohlídka Muzea porcelánu, zahrady s letohrádkem a sochami Jana Brokofa. Odjezd z Klášterce v 18.00 hodin a příjezd do Prahy kolem 20. hodiny, dle průjezdnosti silnic.

Cena zájezdu:

Cena 700 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 750 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.