Letošní rok uplyne sto let od úmrtí architekta Otto Wagnera (1841 – 1918), který na přelomu 19. a 20. století převedl architekturu od historismu k modernímu stylu. Tvůrce, který vyšel z historických principů umění Okružní třídy, se postupně propracoval k novému stylu. Ten uplatnil na dodnes známých a obdivovaných stavbách města Vídně. Příznivá doba, která přála velkým investicím, umožnila proniknutí technických principů do architektury. Stavba velkých budov a inženýrských děl umožnila kanceláři Otty Wagnera uplatnit nové zásady ve vztahu k účelu, materiálu a konstrukci, které se pak staly inspirací i pro velkou skupinu jeho žáků. Tvůrce a učitel se nesmazatelně zapsal do nové architektury střední Evropy.

Stavby na Městské dráze, budovy a konstrukce Nussdorfského uzávěru Vídeňského kanálu, kostel v ústavu choromyslných na Steinhofu, Poštovní spořitelna a nakonec i dvě vlastní vily jsou dnes obdivované ukázky moderny ve Vídni.

Muzeum města Vídně ukáže řadu výkresů a dokumentů doprovázenou modely a předměty dle Wagnerových návrhů. Mnohé exponáty budou vystaveny poprvé a bude tak zpřístupněn odkaz jednoho z největších vídeňských architektů, který ovlivnil i další tvůrce pracující i po rozpadu Rakouska v následnických státech. Výstava má být podle tvůrců jedinečnou příležitostí pro milovníky a znalce architektury.

Zájezd se pak pokusí ukázat i reálné stavby v malé okružní vyjížďce po Vídni. Ta se dotkne hlavních děl velkého mistra. Cesta bude doplněna zastávkami v místech, kde je možný kontakt se stavbami, viděnými v návrzích a skicách na výstavě.

Program zájezdu:

sobotu 9. června odjezd z Prahy v 7.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7.,  příjezd do Vídně podle Dunajského kanálu a zde realizovaných staveb pro obsluhu vodní cesty a městské dráhy, cesta po Okružní třídě s pohledem na Poštovní spořitelnu a posléze procházka kolem pavilonů Městské dráhy do Muzea města Vídně a zde prohlídka výstavy Otto Wagner 1841 – 1918. Po prohlídce výstavy v 16.00 hodin odjezd na okružní cestu na Steinhof a k vilám Wagner I a Wagner II, odkud pak podle Císařského pavilonu na Městské dráze a okolo skupiny viaduktů nad řekou Vídeňkou k Nussdorfské zdrži. Zde bude možnost krátké vycházky k zařízení a budově obsluhy, která je skutečným klenotem díla Otty Wagnera. Odjezd z Vídně v 18.00 hodin a příjezd do Prahy kolem 22.00 hodiny.

Cena 990 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1050 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 10 eur).