8. května 2019
Mnichov: Výstava Caravaggio a Evropa 1600–1630

Výstava o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století.

Mnichovská – Alte Pinakothek (arch. von Klenze, 1826-36, podle renes. architektury, přestavba v r. 1957 arch. Dollgastem), jedna z nejlepších světových obrazáren, sbírky Viléma IV., Maxmiliána II., Ludwiga I. ad.) stálé sbírky obsahují více než 800 obrazů, kolekce je rozdělena podle jednotlivých škol a období od 14. do 18. st.: holandská, německá, italská, vlámská, francouzská a španělská malba (mj. Brueghel, Dürer, Altdorfer, Cranach, Raffael, Leonardo da Vinci, Tizian, Hals, Van Dyck, Rubens, Jordaens, Rembrandt, Tiepolo, Murillo, Velázquez, Boucher ad. (od července 2018 přístupno i 13 renovovaných sálů v horním patře budovy); pořádá výstavu „UTRECHT, CARAVAGGIO a EVROPA“, která vznikla ve spolupráci s Centraal Museum Utrecht, se zaměří malby Michelangela Merisi da Caravaggio (1571-1610), jež nemohl opominout žádný adept malířského umění pobývající v Itálii na konci 16. a počátkem 17. století.
Fascinovaly, provokovaly a nepochybně i inspirovaly celou plejádu umělců po řadu staletí. Přehlídka sleduje odraz Carravaggiova díla v pracích Hendrika ter Brugghena (1588-1629), Gerarda van Honthorsta (1592-1656) a Dircka van Baburena (1595-1624), ale i dalších současníků i následovníků tohoto mistra realismu zdůrazněného tenebristickým pojetím maleb.
Prezentováno bude více než 70 obrazů, které budou v této šíři a konceptu jedinečnou přehlídkou barokního výtvarného názoru západní Evropy. Více viz www.pinakothek.de.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve středu 8. května v 6.00 hod od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Mnichova kolem 11.00 hod, prohlídka výstavy a části expozice Staré Pinakotéky, odpoledne pak pro zájemce procházka kolem staveb inspirovaných florentskou renesancí. Odjezd v 17.00 hod z Mnichova, příjezd do Prahy kolem 22.45 hod, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1200 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 1400 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem a výklad historika umění. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 14 Eur).

2019-01-28T21:39:22+00:00