8. června 2019
Ostrov nad Ohří, Jáchymov a Lázně Kyselka
méně známé památky z okolí Karlových Varů

Nedaleko Karlových Varů se nachází několik historických míst, která nejsou příliš známa. Snad to zavinil kdysi jejich špatný stav, nebo špatná pověst kraje, kde byli rudé koncentrační tábory a věznice.

Ostrov nad Ohří je místem, kde na bývalém panství Šliků vznikla jedna z prvních barokních zahrad u nás. I v dnešním stavu je zde možno pozorovat náročnou kompozici staveb od zámku přes palác princů a středový letohrádek až k piaristickému klášteru s trojicí kaplí, z nichž kaple Sv. Anny/1664/ je hrobkou rodu sasko – lauenburského, za jejichž držení /od roku 1626/ byla zahrada koncipována. Zahrada byla považována za jeden z architektonických divů tehdejší Evropy a její původní podoba je zachycena na rytině od M.Meriana /1650/. Dnes je zde provedena náznaková rekonstrukce zahrady, letohrádek /A. Leuthner 1679/, s malířskou a štukovou výzdobou, slouží k pořádání výstav Karlovarské galerie, budovy paláce princů slouží pro účely knihovny. Samo kdysi velmi malé město, je dnes rozšířeno o novou kompozici sídliště z padesátých let, které je postaveno ve stylu socialistického realismu. Celku se však nedá upřít určitá originalita a respekt k měřítku, patrný zejména v hlavních prostorách sídliště. Asi nejzajímavější stavbou je kulturní dům/1955/ v románsko – renesančním slohu s plastikami J. Šlezingera na atice. Autor byl vězněm v nedalekých dolech a zemřel v roce otevření domu na následky práce v třídírně uranové rudy.

V nedalekém Jáchymově se pak objevují znaky pozdně gotického místa, které bylo navázáno na těžbu ve zdejších dolech. Mincovna na náměstí /1520/, kostel Sv. Jáchyma a řada dochovaných domů jsou dokladem vysoké kultury, spojené s těžbou stříbra a ražbou mincí /Jáchymovských tolarů/, které daly jméno i jedné z nejznámějších měn světa. Dnes je historické město sice na okraji zájmu společnosti, ale jeho stav se postupně zlepšuje. Sousedící lokalita lázní je pak ukázkou monumentálních architektur, a v městě a jeho okolí jsou i památky na období, kdy zde byly dolovány uranové rudy. Památkou je důl Svornost, viditelný z centra města a dále pak i rudá věž smrti v nedalekém Dolním Žďáru.

Dalším zajímavým místem jsou lázně v Kyselce, místo které prožilo vzestup a stavbu lázeňských budov, návštěvu krále Otty, a prudký rozvoj stáčení místních minerálních vod. Místo bylo spojeno se jménem a firmou Mattoni a dodnes jsou zde minerální vody stáčeny. Postupně také dochází k opravám zdevastovaných budov a pavilonů na břehu Ohře a ve svahu nad hlavní osou lázní.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 8. června v 7. 00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, cesta do Ostrova nad Ohří přes Karlovy Vary, prohlídka budov a zahrady v Ostrově s návštěvou letohrádku a areálu Piaristického kláštera. Po prohlídce pak odjezd do Jáchymova s odbočkou do nového sídliště v Ostrově a prohlídka jeho centrálních prostor. Po příjezdu do Jáchymova prohlídka Mincovny a expozice v ní, dále pak prohlídka města s fakultativní možností prohlídky kostela. Po prohlídce Jáchymova odjezd ze středověké části města, krátká zastávka v centru lázní a odjezd kolem věže smrti do Kyselky. V Kyselce zastávka u Lázeňského pavilonu na levém břehu Ohře pak vycházka na nábřeží k Mattoniho vile a k romantickým budovám, které tvořily lázeňskou čtvrť. Dle možností pak prohlídka již částečně opravených pavilonů a budov.
Odjezd do Prahy kolem 17.00 hodiny, příjezd v cca ve 21.00 hod, dle průjezdnosti silnic.

Cena 750 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 790 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.

2019-01-21T21:59:37+00:00