Nedaleko Karlových Varů se nachází několik historických míst, která nejsou příliš známa. Snad to zavinil kdysi jejich špatný stav, nebo špatná pověst kraje, kde byli rudé koncentrační tábory a věznice.

Ostrov nad Ohří je místem, kde na bývalém panství Šliků vznikla jedna z prvních barokních zahrad u nás. I v dnešním stavu je zde možno pozorovat náročnou kompozici staveb od zámku přes palác princů a středový letohrádek až k piaristickému klášteru s trojicí kaplí, z nichž kaple Sv. Anny/1664/ je hrobkou rodu sasko – lauenburského, za jejichž držení /od roku 1626/ byla zahrada koncipována. Zahrada byla považována za jeden z architektonických divů tehdejší Evropy a její původní podoba je zachycena na rytině od M.Meriana /1650/. Dnes je zde provedena náznaková rekonstrukce zahrady, letohrádek /A. Leuthner 1679/, s malířskou a štukovou výzdobou, slouží k pořádání výstav Karlovarské galerie, budovy paláce princů slouží pro účely knihovny. Samo kdysi velmi malé město, je dnes rozšířeno o novou kompozici sídliště z padesátých let, které je postaveno ve stylu socialistického realismu. Celku se však nedá upřít určitá originalita a respekt k měřítku, patrný zejména v hlavních prostorách sídliště. Asi nejzajímavější stavbou je kulturní dům/1955/ v románsko – renesančním slohu s plastikami J. Šlezingera na atice. Autor byl vězněm v nedalekých dolech a zemřel v roce otevření domu na následky práce v třídírně uranové rudy.

V nedalekém Jáchymově se pak objevují znaky pozdně gotického místa, které bylo navázáno na těžbu ve zdejších dolech. Mincovna na náměstí /1520/, kostel Sv. Jáchyma a řada dochovaných domů jsou dokladem vysoké kultury, spojené s těžbou stříbra a ražbou mincí /Jáchymovských tolarů/, které daly jméno i jedné z nejznámějších měn světa. Dnes je historické město sice na okraji zájmu společnosti, ale jeho stav se postupně zlepšuje. Sousedící lokalita lázní je pak ukázkou monumentálních architektur, a v městě a jeho okolí jsou i památky na období, kdy zde byly dolovány uranové rudy. Památkou je důl Svornost, viditelný z centra města a dále pak i rudá věž smrti v nedalekém Dolním Žďáru.

Dalším zajímavým místem jsou lázně v Kyselce, místo které prožilo vzestup a stavbu lázeňských budov, návštěvu krále Otty, a prudký rozvoj stáčení místních minerálních vod. Místo bylo spojeno se jménem a firmou Mattoni a dodnes jsou zde minerální vody stáčeny. Postupně také dochází k opravám zdevastovaných budov a pavilonů na břehu Ohře a ve svahu nad hlavní osou lázní.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 8. června v 7. 00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, cesta do Ostrova nad Ohří přes Karlovy Vary, prohlídka budov a zahrady v Ostrově s návštěvou letohrádku a areálu Piaristického kláštera. Po prohlídce pak odjezd do Jáchymova s odbočkou do nového sídliště v Ostrově a prohlídka jeho centrálních prostor. Po příjezdu do Jáchymova prohlídka Mincovny a expozice v ní, dále pak prohlídka města s fakultativní možností prohlídky kostela. Po prohlídce Jáchymova odjezd ze středověké části města, krátká zastávka v centru lázní a odjezd kolem věže smrti do Kyselky. V Kyselce zastávka u Lázeňského pavilonu na levém břehu Ohře pak vycházka na nábřeží k Mattoniho vile a k romantickým budovám, které tvořily lázeňskou čtvrť. Dle možností pak prohlídka již částečně opravených pavilonů a budov.
Odjezd do Prahy kolem 17.00 hodiny, příjezd v cca ve 21.00 hod, dle průjezdnosti silnic.

Cena 750 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 790 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků.