Návštěva výstavy ANTHONIS VAN DYCK (1599-1641) v mnichovské Alte Pinakothek a předvánočního Mnichova.

Mnichovská – Alte Pinakothek (arch. von Klenze, 1826-36, podle renes. architektury, přestavba v r. 1957 arch. Dollgastem), jedna z nejlepších světových obrazáren, sbírky Viléma IV., Maxmiliána II., Ludwiga I. ad.) stálé sbírky obsahují více než 800 obrazů, kolekce je rozdělena podle jednotlivých škol a období od 14. do 18. st.: holandská, německá, italská, vlámská, francouzská a španělská malba (mj. Brueghel, Dürer, Altdorfer, Cranach, Raffael, Leonardo da Vinci, Tizian, Hals, Van Dyck, Rubens, Jordaens, Rembrandt, Tiepolo, Murillo, Velázquez, Boucher ad. (od července 2018 přístupno i 13 renovovaných sálů v horním patře budovy); pořádá výstavu ANTHONIS VAN DYCK (1599-1641).

Antverpský rodák Anthonis van Dyck (1599–1641) proslul jako tvůrce vynikajících podobizen vládců, generálů, umělců a vznešených dam. Dokázal zachytit nejen vizáž samotného modelu, ale též mistrně vystihnout jeho vnitřní život a povahu. Neobyčejná vitalita a nenucený půvab zobrazených osob, psychologická hloubka portrétů i lehkost malířského projevu van Dycka řadí k nejlepším tvůrcům barokního období i celých dějin evropského malířství. Umělec se začal školit ve svých deseti letech u vlámského manýristy Hendrika van Balen, avšak zásadní pro něj byl pobyt v Rubensově dílně, kde se stal brzy pomocníkem a nakonec i mistrovým zástupcem.

Zkušenosti získané u Rubense Anthonis van Dyck spojil se studiem mistrů 16. století (zvláště Tiziana, Tintoretta a Correggia), jejichž práce poznal během své cesty po Itálii. Van Dyckova malířská bravura se projevila stejně intenzivně v portrétech samotných jako v citu pro zachycení struktury látek, charakteru materiálů či přírody. Velká produkce van Dyckovy dílny ovlivnila portrétní umění ve Francii, Španělsku, Itálii, a především v Anglii, kde položil základ k místní malířské tradici. Výstava prezentuje závěry několikaletého interdisciplinárního výzkumu, který se zaměřil nejen na malířovu tvorbu, ale i na jeho úspěšnou dílnu. Jádro výstavy tvoří kolekce Alte Pinakothek, jež bude obohacena o mezinárodní zápůjčky, včetně kreseb a olejových náčrtů, což umožní vhled do tvůrčího procesu tohoto mimořádně nadaného umělce.

Více na www.pinakothek.de
Po prohlídce výstavy možnost návštěvy stálé expozice Alte Pinakothek.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve sobotu 7. prosince v 6.00 hod od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Mnichova kolem 11.00 hod., prohlídka výstavy a části expozice Staré Pinakotéky. Odjezd v 17.00 hod. z Mnichova, příjezd do Prahy kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 1 200 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 1 400 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad historika umění a osobní audio guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 14 Eur).