6. dubna 2019
Vídeň
Lichtensteinské sbírky v Albertině a vídeňské obchody se starožitnostmi a uměním
VYPRODÁNO, evidujeme náhradníky

Vídeň je po staletí místem, kde rodina Lichtensteinů nejen žila, ale podílela se na kulturním životě. Stavba městského paláce v Bankovní ulici byla nejen skvělým architektonickým počinem, kdy se do Vídně dostává římský akademický styl, a uvnitř je umístěno jedno z nejkrásnějších schodišť, ale je i místem, kde byly uloženy sbírky a jedna z nejlepších aristokratických knihoven Vídně. Druhým počinem byla stavba letního paláce v Rossau, která je dodnes spolu se zahradou ukázkou monumentální architektury, kdysi spojné s krajinou v okolí města.

Výstavní prostora Albertiny budou v jarních měsících místem, kde bude možno vidět to nejlepší z Lichtensteinských sbírek, které jsou po sbírce britské královské rodiny největší soukromou sbírkou v Evropě. Od manýristických soch Adriana de Vries přes malby Rubensovy, až ke skvělým biedermeierovským dílům bude vystaveno nejen to nejlepší ale i nově získaná díla, která se stávají součástí sbírky v současnosti. Nákupy Lichtensteinského knížetství za posledních 15 let jsou skutečně jedinečné a unikátní, za všechny je možno uvést barokní sekretář známý pod jménem Badminton kabinet. Rovněž nákupy jedinečných děl z první poloviny 19. století byly vždy velkými událostmi na uměleckém trhu.

Vídeň je i místem obchodu s uměním, nedaleko Hofburgu je v úzkých uličkách možno vidět tradiční galerie, které vystavují díla od pozdního středověku do současnosti. Obrazy, sochy, grafika a užité umění jsou v jejich výlohách viditelné i v době, kdy se neobchoduje. Velkou zajímavostí je i budova Dorothea, která je státní dražební síní, se staletou tradicí, a dnes sídlí v novobarokní budově s pasáží postavené na počátku dvacátého století. Zde je možné ve volné prohlídce navštívit několik velkých síní, naplněných uměleckými díly s popisem a cenou a v případě, že bude připravována aukce i soubory děl vstupujících do aukce v příštích dnech. Tři patra umění, příjemné prostředí a kavárna dávají návštěvníkům pocit, slavnostní nálady.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 6. dubna v 7.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodiny, prohlídka výstavy v Albertině s komentářem. Kolem 15.00 hodiny odchod do nedalekých ulic s obchody s uměním a posléze návštěva prostor Dorothea a individuální prohlídka zde vystavených děl. Odjezd z Vídně v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 21.30 hodiny, podle stavu dopravy mezi Vídní a Prahou.

Cena 1070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 11 Eur).

2019-03-20T09:09:53+00:00