Rozlehlé pláně zalité sluncem, stopy Římanů a Vizigótů i úchvatné středověké katedrály. Oblast, kde se po staletí utkávali křesťané a Mauři. Rodiště legendárního hrdiny Cida a kolébka španělštiny. To vše je Kastilie, která získala své jméno díky mohutným hradům, jež jsou strážci tohoto magického kraje. Navštívíme Ávilu s jejím prstencem hradeb, univerzitní Salamancu, románskou Zamoru, hrdý Léon a naši pouť zakončíme v římské Segovii. Program koncipovala historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Program zájezdu:

neděle 5. května
Sraz účastníků v 09.15 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál SEVER II, 2. podlaží, pulty vlevo od vchodu E.
Přílet do Madridu, transfer rovnou do Ávily – podle časových možností procházka po městě a individuální návštěva některé z památek (bude upřesněno na místě). Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Ávile.

pondělí 6. května
Dopoledne – Ávila, zařazená na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, je známá díky působení sv. Terezie Ježíšovy, která se zde narodila. Město se nachází v nadmořské výšce přes 1100 m a je tak nejvýše položeným hlavním městem provincie ve Španělsku. Historické jádro má skvěle zachované kamenné hradby, nádhernou románsko-gotickou katedrálu a několik pozoruhodných románsko-gotických kostelů (např. Basilica de San Vicente s krásným západním portálem). V královském klášteře sv. Tomáše je pohřben jediný syn Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, princ Juan, a také obávaný inkvizitor a zpovědník Isabely Kastilské Tomás de Torquemada. Odpoledne přejezd do Salamancy. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Salamance.

úterý 7. května
Dopoledne a část odpoledne Salamanca – staré biskupské a univerzitní město, které vzniklo v době antiky, patřilo již na počátku svých dějin k důležitým obchodním uzlům. Nabízí řadu nádherných památek, mezi jinými římský most z 1. stol. n. l., odkud je pěkný výhled na historické centrum. Stará a nová katedrála, které vznikaly postupně od 12. do 18. století, jsou pestrou směsicí architektonických prvků. Návštěvníky uchvátí především malířská výzdoba staré katedrály (freska Posledního soudu od Nicolase Florentina a jeho obrovský oltář s 53 deskami). Zdejší univerzita byla založena již na počátku 13. století a je tak nejstarší institucí tohoto typu ve Španělsku a čtvrtou nejstarší v Evropě. Proslula především kvalitní lékařskou fakultou a výukou teologie. Největšího rozkvětu Salamanca dosáhla v 16. století, kdy byl vystavěn klášter sv. Štěpána, klášter de las Dueñas s působivou výzdobou na hlavicích ambitu či nádherná platereskní fasáda univerzitní budovy. Následující barokní éra se do tváře Salamancy vepsala působivým Hlavním náměstím (Plaza Mayor), které sloužilo pro královské ceremonie a býčí zápasy.
Odpoledne San Pedro de la Nave. Severozápadně od Zamory se skrývá unikátně zachovaný vizigótský kostel postavený za krále Egica (vládl v letech 687−702). Nádherné sochařské hlavice jsou přehlídkou vizigótského výtvarného umění. Večer příjezd do Zamory, ubytování a noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Zamoře.

středa 8. května
Dopoledne a část odpoledne Zamora. Někdejší pohraniční pevnost vznikla již za Římanů na tzv. Stříbrné cestě, která spojovala Andalusii se severozápadním Španělskem. Později se zde pravidelně střetávala arabská a křesťanská vojska a Zamora se tak stala jedním ze symbolů boje s Maury. Hluboká víra zamorských křesťanů dala vzniknout velkolepým velikonočním oslavám. Ulicemi města kráčejí početná procesí s nosítky (tzv. pasos) se sochami Krista. Město z více než třemi desítkami románských kostelů je považováno za jednu z nejvýznamnějších románských památkových rezervací v Evropě. Mezi všemi monumenty vynikají středověký hrad, pozoruhodný soubor farních a řádových chrámů s bohatě zdobenými portály (San Ildefonso, Iglesia de la Magdalena), a především slavná katedrála z 12. století s působivou kupolí s arkádami a střešními taškami ve tvaru rybích šupin. Katedrální muzeum nabízí mimo jiné kvalitní sbírku vlámských tapisérií.
Odpoledne Tordesillas, město, které proslulo jako dějiště klíčových jednání mezi Španěly a Portugalci o rozdělení světa. Procházka po historickém centru města (mj. Casa de Tractado – palác, v němž Španělé a Portugalci v roce 1494 podepsali smlouvu o rozdělení světa). Poté přejezd do Léonu, noc ve tříhvězdičkovém hotelu v Léonu.

čtvrtek 9. května
Dopoledne León. Někdejší římský vojenský tábor se v raném středověku stal hlavním městem křesťanského království a sehrál významnou roli v počátcích reconquisty. Město se pyšní působivou katedrálou Panny Marie ze 13. a 14. století, která byla postavena na místě někdejších římských lázní. Chrám, přezdívaný Dům světla či Pulchra Leonina, je společně s katedrálou v Burgosu jednou z nejdůležitějších zastávek na poutní cestě do Santiaga a patří k nejkrásnějším ukázkám gotického stavitelství ve Španělsku. Vysokou hlavní loď prosvětlují úchvatné, bohatě dekorované vitráže. Za pozornost stojí i katedrální muzeum s kvalitní sbírkou sakrálního umění. León nabízí řadu dalších zajímavých památek, především baziliku San Isidoro, která vznikla na místě starého římského chrámu. Kostel zasvěcený významnému teologovi vizigótské éry a jednomu z nejslavnějších raně středověkých učenců skrývá pantheon, v němž je uloženo přes dvacet leónských králů.
Odpoledne Segovia, další lokalita zařazená na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedno z nejkrásněji situovaných španělských měst leží na skalnatém ostrohu nad řekami Clamores a Eresma. O bohatství někdejší římské kolonie svědčí jedinečný akvadukt z 1. století n. l. Důkazem jeho kvality je fakt, že plně sloužil až do 19. století. Segovia proslula také mohutnou katedrálou Panny Marie, jež nahradila starší kostel, který vzal za své při povstání kastilských měst. Nový chrám začal stavět císař Karel V. v tradičním gotickém slohu, který byl symbolem nezdolnosti křesťanské víry. Katedrála je poslední velkou gotickou stavbou svého druhu ve Španělsku. Západní cíp města chrání masivní královský hrad s prvky románské, gotické a mudéjarské architektury, jedno z oblíbených sídel španělských vládců. Ubytování a noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Segovii.

pátek 10. května
Dopoledne individuální volno, v 10:00 transfer na letiště v Madridu.
Předpokládaný přílet do Prahy v 17.00 hodin.

Cena 22 560 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 23 750 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku (cena zahrnuje volnou váhu zavazadel 1PC/23 kg za osobu, přepravu kabinového zavazadla do 8 kg zdarma) přímým letem do Madridu a zpět (pravidelná linka letecké společnosti ČSA), veškeré náklady spojené s autobusovou přepravou, místního průvodce v Avile, Salamance, Zamoře, Leonu a Segovii (místní průvodce v těchto městech je dle místních vyhlášek povinný a skupiny se nesmí bez něj organizovaně pohybovat po těchto lokalitách), 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Avily, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Salamancy, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Zamoře, 1x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Leonu a 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Segovie (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC); dále je v ceně zahrnuto zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč; osobní audio-guide systém a výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 90 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4180 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 20 Eur – vybere průvodce na srazu na letišti.