Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Někdejší rezidence polských králů byla důležitým obchodním střediskem na evropských dálkových trasách a členem hanzy. Bohatství města lákalo významné umělce, jako byl proslulý sochař Veit Stoss či italští renesanční mistři. Navštívíme unikátní vykopávky středověkého Krakówa pod dnešním náměstím, hrad a katedrálu na Wawelu, v Národním muzeu spatříme slavnou Leonardovu Dámu s hranostajem a po cestě si prohlédneme Světelský oltářsolné doly Wieliczka. Zájezd v širším historickém kontextu přiblíží zlatý věk polského raně novověkého království a kulturní i politické vztahy mezi Prahou a Krakówem.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 4. července v 6.30 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, zastávka v ADAMOVĚ u Brna, prohlídka Světelského oltáře z první třetiny 16. století, nejvýznamnějšího uměleckého díla tzv. podunajské pozdní gotiky. V podvečer ubytování a noc v hotelu v Krakově.

Ve pátek 5. července dopoledne městská část KAZIMIERZ – prohlídka augustiniánského chrámu sv. Kateřiny, díla stavební hutě ovlivněné Parléřovci, a křížové chodby kláštera s fragmenty fresek. Barokní kostel Na Skalce s kryptou, v níž spočívají polští velikáni (mj. J. Długosz či K. Szymanowski) a procházka po někdejším židovském městě. Odpoledne WAWEL, hrad polských králů, unikátní dílo středověku a středoevropské renesance, bohaté sbírky včetně unikátního souboru závěsných koberců z bruselských dílen ze 16. stol. (tzv. wawelské arrasy). Wawelská katedrála sv. Václava a sv. Stanislava s řadou uměleckých památek a náhrobky polských králů: kaple sv. Kříže s rusko-byzantskými freskami z 15. stol. a s náhrobkem krále Kazimíra Jagellonského z roku 1492 (mistrovské sochařské dílo Veita Stosse); Zikmundovská kaple z let 1524–1533 od italského architekta Bartolomea Berrecciho, mimořádné dílo toskánské renesance mimo území Itálie s bohatou ornamentikou, ikonograficky promyšlená sochařská, zlatnická a malířská výzdoba; gotický náhrobek Kazimíra Velikého z let 1370–82; náhrobek Wladyslawa Jagielly z 1. pol. 15. století; náhrobek Jana Olbrachta z poč. 16. století od italského mistra Francesca (Franciscus Italus). Pokladnice chrámu vlastní mistrovská díla zlatnictví a textilu od středověku až po 19. století. Volno; noc v hotelu v Krakově.

V sobotu 6. července Národní muzeum – slavná Dáma s hranostajem Leonarda da Vinciho, nejkrásnější obraz velikána italské renesance. Památky a muzea v centru města – krakovské hradby, zejména tzv. Rondel (z l. 1489–99) a Florianská brána, unikátní ukázka obranného systému pozdní gotiky, gotický kostel P. Marie s díly sochaře a řezbáře Veita Stosse – křídlový oltář Smrti P. Marie (1477–1489), který náleží mezi vrcholná díla evropského pozdně gotického umění 15. století, Stossův kamenný Krucifix z roku 1492, bronzová díla z norimberské dílny rodiny Vischerů; gotický kostel sv. Barbory s Pietou, mistrovské dílo krásného stylu z doby kolem r. 1410 (pravděpodobně import z Čech), mohutný dominikánský kostel s klášterem (v chóru bronzová náhrobní deska proslulého humanisty Callimacha, vychovatele krále Zikmunda I., kterou vytvořil Veit Stoss), Collegium Maius Jagellonské university z 15. a 16. stol., krásná ukázka pozdně středověké univerzitní architektury, jezuitský kostel sv. Petra a Pavla, postavený podle vzoru římského chrámu Il Gesù, kostel sv. Ondřeje s dochovaným románským průčelím a barokním interiérem. Projdeme kolem domu, kde žil Veit Stoss, a kolem sídla slavného polského dějepisce z 15. století a vychovatele královských synů Jana Długosze. Navštívíme i budovu někdejších kupeckých krámů, tzv. Sukiennice, a muzeum krakovského podzemí – v evropském kontextu unikátní vykopávky středověkého města pod dnešním náměstím. Noc v hotelu v Krakově.

V nedělo 7. července ráno odjezd z Krakova, dopoledne návštěva solných dolů WIELICZKA u Krakova s unikátní kaplí vytesanou ze soli. Poté cesta do Prahy.

Cena 5 950 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 6 150 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 3x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Krakově (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou – příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1800 Kč), výklad historika, osobní audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků – cca 70 PLN. V ceně není zahrnuta městská taxa.