Würzburská rezidence je v současné době místem, kde je vystaven soubor obrazů benátského původu.

Tato díla jsou souborem, který ukazuje silné vazby biskupů na severoitalské prostředí. Rezidence je dílem pozdního baroka, započatým podle plánů Johanna Lukase Hildebrandta a Maximiliána Welsche, dílo však bylo dokončeno prací Balthasara Neumanna. Stavba sama je datována do let 1720-44, nicméně dekorace a další vybavení je pořizováno až do padesátých let 18. století. Na dekoraci sálů se podílel benátčan Giovanni Battista Tiepolo, jeden z posledních mistrů velkých století malby v Benátkách. Jeho dílem jsou fresky v kapli, schodišti a Císařském sále zámku. Sbírka benátských obrazů od 16. do 18. století doplňovala instalaci pokojů; jeden z nich byl nazván i benátskou síní a byl dekorován nejen tapiseriemi, ale i díly Johanna Thalhofera, žáka Rudolfa Bysse, které inspirují scénami z karnevalu v Benátkách.

Vlastní soubor obrazů zahrnuje díla školy Tizianovy, Veronesovy a Palma Giovanniho, dále se pak setkáme s díly Battisty Piazzety a Giovanni Battista Tiepola. Vystaven je i obraz Giovanni Domenica Tiepola pro hlavní oltář kláštera v Műnsterschwarzachu z roku 1754. Výstava ukáže nejen vazbu na rezidenci, ale i na celé prostředí dvora a města, které se stýkalo s Benátskou republikou. Soubor děl s církevními i světskými náměty a několik portrétů a alegorií je dobrou ukázkou umění posledních dvou set let malířství v Benátkách. Důležitá je i skutečnost, že celý soubor prošel náročnými restaurátorskými pracemi a výstavu lze pokládat jako definitivní tečku za obnovou rezidence silně poškozené náletem v březnu 1945.

Program zájezdu:

V sobotu 28. října v 6.00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Würzburgu kolem 11.00 hodiny, zde prohlídka výstavy a prostor rezidence a jejího okolí. V případě dostatku času i letmá prohlídka některých památek ve městě (Dóm starý most přes Mohan). Odjezd v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1200 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 1 300 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 20 eur). Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí.