27. dubna 2019
Berlín
Mantegna a Bellini – mistři renesance (výstava pořádaná ve spolupráci s Národní galerií v Londýně)

Berlín bude hostit velmi zajímavou výstavu pořádnou ve spolupráci s Národní galerií v Londýně. Tato výstava přinese více než sto děl zapůjčených z různých sbírek a představující propojení díla Andrea Mantegny /1431 – 1506/ a Giovanni Belliniho /1435 – 1516/, kteří jsou spojeni jak umělecky tak i rodinnými vztahy. V Mantově působící A. Mantegna propojuje svůj zájem o antické vzory s barvitostí benátských umělců z rodiny Belliniů, která je známá dílem Jacopa Belliniho a jeho synů Gentileho a Giovanniho, kteří byli oficiálními malíři benátské republiky. Státní muzeum v Berlíně a Národní galerie v Londýně mohou s četnými zápůjčkami zobrazit dialog renesančních mistrů a vývoj jejich děl v toku času.

Důležitým momentem jsou i grafické práce a kresby, které se na výstavě také objeví a představí, jak se šířily umělecké vzory z Gonzagovského dvora do jiných částí Evropy. Zde se patrně projeví spolupráce berlínského kabinetu mědirytin a grafické sbírky Victoria and Albert musea. Giovanni Bellini jako učitel a předchůdce Tizianův je zakladatelem vrcholného období benátské malby, která ovlivnila i umění na sever od Alp a byla patrně největším vzorem pro výtvarné projevy těchto oblastí. Úspěšní umělci v Mantově a Benátkách byli představiteli doby vrcholné renesance a jejich díla jsou dodnes klenoty všech sbírek. Berlínská výstava se patrně stane významnou kulturní událostí roku 2019 v oblasti staršího umění a přinese nové souvislosti v oblasti děl známých malířů.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 27. dubna v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Berlína kolem 11.30 hodin, prohlídka výstavy v Berlínské státní galerii a posléze možnost prohlídky velmi hodnotné sbírky italského renesančního umění ve stálé expozici. Odjezd z Berlína v 17.00 hodin příjezd do Prahy po 22.30 podle průjezdnosti silnic.

Cena 1230 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 1450 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu autobusem a výklad historika umění. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 14 Eur).

2019-01-08T21:10:51+00:00