Spolková země Dolní Rakousy disponuje třemi pozoruhodnými cisterckými kláštery Zwettl, Lilienfeld a Heiligenkreuz, reprezentujícími i přes pozdější přestavby vývoj sakrální architektury v pozdně románském a raně gotickém období. Kláštery se vyvíjely kontinuálně a jsou dodnes živé.

Vedle toho uvidíme další významné středověké památky v historických jádrech měst Weitra (Vitoraz) a v dvojměstí Stein a Krems (Kremže). V Kremži mj. navštívíme městský hrad Gozzoburg, který dal postavit rychtář Gozzo, jeden z nejvýznamnějších rakouských podporovatelů vlády českého krále Přemysla Otakara II., jakož i gotický dominikánský klášter, v němž dnes sídlí městské muzeum.

Dále si prohlédneme benediktinský klášter Göttweig, který vznikl již v 11. století, byl ovšem přestavěn barokně a představuje skvělou ukázku rakouského baroka.Projdeme také historické jádro dnešního administrativního centra Dolních Rakous, města St. Pölten, v konventu řádu augustiniánů-kanovníků v Klosterneuburgu shlédneme mj. mimořádnou raně středověkou památku z 12. století: honosný zlatem a emailem zdobený verdunský oltář.
A čekají na nás také hrad Dürnstein, kde byl v roce 1192 vězněn anglický král Richard Lví srdce. A na závěr hrad Hardegg nad malebným údolím Dyje při rakousko-moravské hranici.

Ubytování je zajištěno v městečku Spitz v nádherné krajině dunajské soutěsky Wachau, ve stylovém hotelu Mariandl. Wachau je jednou z nejproslulejších rakous-kých vinařských oblastí, o čemž se budeme moci přesvědčit ve Spitzu při večerním posezení ve vinném sklepě.

Program zájezdu:

V pátek 27. dubna odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. – po trase Tábor – Třeboň – Gmünd – Weitra/Vitoraz – krátká prohlídka městečka – cistercký klášter Zwettl/Světlá (založen roku 1138 Hadmarem I. z Kuenringu) – prohlídka, oběd – Dürnstein, zřícenina hradu nad Dunajem u Wachau (zakladatelem Hadmar I. z Kuenringu před rokem 1138, v roce 1192 zde vězněn anglický král Richard Lví srdce) – výstup na hrad a prohlídka – dojezd do dvojměstí Krems an der Donau/Stein – prohlídka – Spitz an der Donau, ubytování v hotelu Mariandl; večeře a nocleh.

V sobotu 28. dubna po snídani návštěva benediktinského kláštera Göttweig – St. Pölten – krátká prohlídka historického jádra města a oběd, cistercký klášter Lilienfeld (založen roku 1202 Leopoldem VI. Babenberským) – prohlídka – pokračování prohlídky dvojměstí Krems/Stein – návrat do hotelu ve Spitz – večeře, návštěva vinného sklepa; nocleh.

V neděli 29. dubna po snídani odjezd – cistercký klášter Heiligenkreuz (založen roku 1133 Leopoldem III. Babenberským) – prohlídka – oběd – klášter augustiniánů-kanovníků Klosterneuburg (založen rovněž Leopoldem III. Babenberským roku 1133 z kapituly, zřízené již roku 1114) – prohlídka – zejména proslulý Verdunský oltář z roku 1181 – hrad Hardegg (založen k ochraně dolnorakouské hranice při řece Dyji v první polovině 12. století) – prohlídka – večeře cestou na dálnici – Praha-Zličín – návrat okolo 22.00 hodin.

Cena 4710 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 4860 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v městečku Spitz (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 940 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém. V ceně není zahrnutá městská taxa. Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 58 eur).