Vídeňský akvarel, zejména v období 19. století, je samostatným výtvarným oborem, který je charakteristický jak pro veduty a krajinu tak pro malbu zátiší a květinovou malbu.

Sbírky Albertiny obsahují celá alba těchto výtvarných skvostů, v podobě definitivních ilustrací, kukátek a přípravných studií pro větší díla. Výstava Vídeňský akvarel ukáže díla Jakoba Alta, Rudolfa Alta Matthause Lodera, Thomase Endera, Petra Fendiho, Michaela Daffingera a dalších autorů.

Jedinečná příležitost vidět alespoň po krátký čas díla, která jsou citlivá na vliv světla, nastane v únoru roku 2018. Kresby a plány architektů se vystavují méně a jsou spíše v zájmu milovníků staveb. Albertina však vlastní i sbírku těchto skvostů, která je poměrně málo vystavovaná. 130 kreseb a plánů od pozdní gotiky a renesanci až k současné době nese podpisy G.L. Berniniho, T. Hansena, A. Loose, O. Wagnera, F.l. Wrighta, C. Holzmeistera, H. Holeina a dalších. Návštěvník pak může posoudit mnohé kresby a plány s díly, která podle nich vznikla a která jsou mnohdy dodnes součástí evropských měst.

V závěru výletu si pak prohlédneme místa ve staré části Vídně, která jsou zachycena na akvarelech vystavených v Albertině. Pěknou tečkou na zájezdu bude pak návštěva některé tradiční kavárny nebo podniku Stará Vídeň, kde bude možno vyčkat soumraku a odjezdu z Vídně.

Program zájezdu:

Odjezd v sobotu 24. února v 7.00 hodin z autobusového nádraží Praha-Roztyly, stanoviště č. 7,  příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin. Prohlídka výstav v Albertině a po 15.00 hodině cesta do dnešní podoby míst z akvarelů. Odjezd z Vídně v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 21.00h, dle průjezdnosti silnic.

Cena 990 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1050 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 10 eur).