Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.–19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu.

Bohatý průmyslový region Lombardie s centrem v mondénním Miláně, italském „tajném hlavním městě“, nenáleží k nejatraktivnějším turistickým oblastem Apeninského poloostrova. Pádská nížina, domov dávných Langobardů, odjakživa lákala nájezdníky lačné po bohatství Itálie. Procházely tudy oddíly barbarů dotírajících na římskou říši, táhly zde pluky Karla Velikého i císaře Fridricha Barbarossy podporovaného českým knížetem Vladislavem II. Během raného novověku se tady v krvavých bitvách střetávala vojska francouzských králů s armádami habsburských císařů. Ještě později se do dějin této země zapsal Napoleon Bonaparte a po něm mimo jiné rakouský polní maršál a český šlechtic Josef Václav Radecký z Radče. Přes dramatické dějiny zde ale vždy kvetlo i umění. Svébytná lombardská architektura je spojena s počátky křesťanství, které se odtud šířilo i za Alpy. Z Milána přišel do Říma geniální architekt Donato Bramante a své nejšťastnější tvůrčí období zde prožil Leonardo da Vinci. Velkou kapitolu v dějinách umění tvořilo lombardské baroko a jeho klasicistní epilog.

Program zájezdu

V pondělí 23. září: odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, příjezd do Milána, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v rezidenční čtvrti Milána, přibližně 350 metrů od tramvajové zastávky, která umožňuje přímé spojení do historického centra Milána.

V úterý 24. září: MILÁN – Katedrála Narození P. Marie: poslední velká stavba gotiky a jedna z největších katedrál na světě (po chrámu sv. Petra v Římě druhý největší kostel v Itálii). Stavba byla zahájena roku 1386 za vévody Giana Galaezza Viscontiho a dokončena až ve 20. století. Maria delle Grazie (Bramantova architektura), bývalý klášterní refektář s freskou Poslední večeře Leonarda da Vinci.

Středověké baziliky S. Simpliciano, San Lorenzo Maggiore a Sant‘ Ambrogio (Milánský zlatý oltář – skvělé dílo karolinského zlatnictví), S. Maria presso S. Satiro (iluzivní architektura od Bramanta), Piazza Mercanti, dochovaný středověký urbanistický celek, opera La Scala (budova z let 1775–1778), Galleria Vittorio Emanuele II – slavná obchodní pasáž se skleněnou střechou z 19. století.

Ve středu 25. září: CERTOSA DI PAVIA: kartuziánský klášter, skvost pozdně gotické a renesanční architektury v Lombardii, mauzoleum milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho a náhrobky dalších vévodů z rodů Viscontiů a Sforzů, mj. Ludovica il Moro a Beatrice d’Este.

PAVIA: bývalé hlavní kulturní a historické centrum Lombardie, místo korunovace Karla Velikého a Friedricha I. Barbarossy na „italské“ krále. Dnes malebné město s mnoha středověkými památkami včetně rodových věží (je jich zde více než v toskánském S. Gimignanu!). Chrám San Michele – charakteristická ukázka lombardské architektury 12. století.

CREMONA: město hudby, rodiště skladatele Claudia Monteverdiho a houslaře Antonia Stradivariho. Piazza del Comune s jedinečnými památkami sakrální i profánní gotické architektury včetně dómu s kampanilou, započatou v lombardsko-románském stylu. Pro zájemce o dějiny hudby unikátní Museo Stradivariano (kresby, modely a housle vyrobené nejslavnějším houslařem), dále freskami bohatě zdobený renesanční kostel San Sigismondo.

Ve čtvrtek 26. září: MONZA: pokladnice dómu sv. Jana Křtitele s železnou korunou langobardských králů; klasicistní Villa Reale, zámeček arcivévody Ferdinanda Rakouského, v části jeho parku byl v 1922 vybudován slavný autodrom, dějiště závodů Formule 1.

COMO: dóm s mistrovskými díly místní středověké sochařské školy („maestri comacini“), která výrazně ovlivnila i gotickou plastiku na sever od Alp. Kostel S. Abbondio v raně románském lombardském slohu.

LAGO DI COMO: projížďka kolem jezera, podle možností zastávky v zajímavých místech na pobřeží (Bellagio: „Perle del Lario“).

V pátek 27. září: BERGAMO: fascinující město situované na horském hřebeni nad řekou Serio, jehož urbanistickou podobu inspirovaly Benátky. Palazzo della Ragione z 12. století a s renesančními freskami, náměstí Piazza del Duomo: trojlodní kostel S. Maria Maggiore (intarzie Lorenza Lotta) a dóm s pohřební kaplí rodiny Colleoni (jedinečná architektonická památka italské renesance) a freskami Gianbattisty Tiepola.

Galleria dell‘Accademia Carrara – významná obrazárna (Pisanello, Crivelli, Lorenzo Lotto, Mantegna, Giovanni Bellini a Botticelli, Tizian, Raffael a Perugino, Tiepolo, Guardi, Canaletto, Holbein, Dürer, Brueghel).

BRESCIA: druhé největší lombardské město po Milánu, Piazza della Vittoria („vzorová“ fašistická architektura Mussoliniho éry). V sousedství se rozkládá nejvýznamnější archeologický areál v severní Itálii – mj. antický chrám Tempio Capitolino a římský amfiteátr. Duomo Vecchio a Duomo Nuovo: románský a barokní katedrální komplex na místě starokřesťanské baziliky; fresky od Moretta Romanina. Broletto (radnice z roku 1230), renesanční lodžie v benátském stylu (1492-1574, spoluúčast architekta Palladia).

V sobotu 28. září: MILÁN – Castello Sforzesco (architektura Filarete, později Bramante): původně rezidence Viscontiů a Sforzů, následně pevnost, dnes sídlo městských uměleckých sbírek, zde mj. Michelangelova Pieta Rondanini a výmalba stropu s motivem korun stromů od Leonarda da Vinci.

Pro zájemce dále možnost návštěvy milánských muzeí:

Pinacoteca di Brera: jedna z nevýznamnějších italských obrazáren (Mantegnův Mrtvý Kristus, Madona od Bernardina Luiniho, Madona vévody z Urbina od Piera della Francesca, Raffaelovo Zasnoubení Panny Marie, Caravaggiova Večeře v Emauzích).

Ambrosiana: místo uložení řady Leonardových kresebných a písemných děl (Codex Atlanticus); jedinečná kolekce obrazů (mj. Podobizna hudebníka připsaná Leonardu da Vinci, Podobizna mladé ženy od Ambrogia de Predis, Madona od Botticelliho, karton k Raffaelově vatikánské fresce Aténská škola, Caravaggiův Košík s ovocem – označovaný za první samostatné zátiší v dějinách malířství).

Museo Poldi Pezzoli: komorní a vytříbené muzeum se skvělou sbírkou uměleckého řemesla a obrazárnou (mj. Pollaiolo, Podobizna mladé ženy, Botticelli, Oplakávání Krista se světci, Giovanni Bellini, Mantegna, Piero della Francesca, Tiepolo a decentní šperk benátského malířství: Guardiho Šedá laguna).

V neděli 29. září: po snídani odjezd z Milána a návrat do Prahy. Předpokládaný návrat okolo 22.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 13 840 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel Stavitelů katedrál a 14 650 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem a veškeré autobusové výlety dle programu, 6x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Milánu (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč a výklad historika umění, osobní audio-guide systém. Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 3 200 Kč.  Vstupné nutné uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 60 Eur). V ceně není zahrnut osobní městský poplatek 5 Euro na osobu/noc.