Galerie Städel ve Frankfurtu nad Mohanem proslula skvělou stálou expozicí, ale i výbornými tematickými výstavami. V závěru letošního roku se prezentuje hned dvěma pozoruhodnými projekty. Mezinárodní výstavu s názvem MAKING VAN GOGH, která mapuje vliv van Goghova umění na německé autory a německý podíl na růstu popularity van Goghova díla, doprovází přehlídka německé grafiky GREAT REALISM & GREAT ABSTRACTION. Základem obou výstav je sbírka německého expresionismu muzea Städel, kterou doplňují zápůjčky van Goghových děl z významných světových galerií. Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Galerie Städel, která v roce 2015 oslavila dvě stě let existence, má ve své stálé expozici řadu unikátních děl. Za všechny uveďme Vermeerova Zeměpisce, Madonu od Jana van Eyck, obraz Ecce homo od Hieronyma Bosche, Botticelliho portrét Simonetty Vespucci či Oslepení Samsona od Rembrandta. Devatenácté století reprezentuje slavný Tischbeinův portrét J. W. Goetha mezi antickými ruinami v Kampánii či díla od Delacroixe, Courbeta, Cézanna, Moneta, Degase, Maneta a Renoira. Velmi kvalitní je i sbírka umění dvacátého století.

Výstava „MAKING VAN GOGH“ představuje zásadní počin v historii frankfurtského muzea. Přehlídka zkoumá a hodnotí van Goghův vliv na německé umění a podíl německých sběratelů, galerií, umělců i kritiků na růst zájmu o jednoho z průkopníků moderního umění. Vystaveno bude více než 120 obrazů a prací na papíře, včetně více než 50 Van Goghových ikonických děl a 70 děl dalších významných osobností moderního umění. Van Goghova klíčová díla budou konfrontována s rozsáhlou sbírkou expresionismu z majetku galerie Städel. Na mezinárodní výstavě se zápůjčkami podílí řada významných světových muzeí, např. bostonské Museum of Fine Arts, the Cleveland Museum of Art, Bayerische Staatsgemäldesammlungen v Mnichově, Metropolitní muzeum v New Yorku, Národní galerie v Praze a Národní galerie umění ve Washingtonu. K vrcholům výstavy patří Van Goghovy autoportréty z Art Institute v Chicagu and Kröller-Müller Musea v Otterlo či slavné obrazy „Augustine Roulinová” (Stedelijk Museum, Amsterdam) a „Rybářské čluny na pobřeží Saintes-Maries-de-la-Mer” (Van Gogh Museum, Amsterdam).

Oddělení tisků a grafiky galerie Städel vlastní mimo jiné kolem 1800 prací německých autorů 20. století. Přibližně 100 profilových děl z této významné kolekce tvoří základ druhé výstavy, která pod názvem „GREAT REALISM & GREAT ABSTRACTION Kresby od Maxe Beckmanna po Gerharda Richtera“ představuje průřez německým grafickým uměním ve 20. století, od jednoduchých náčrtů tužkou přes pastely a akvarely až po monumentální koláže.

Frankfurt nad Mohanem je jedním z nejvýznamnějších říšských měst, které bylo sídlo říšského soudu a konaly se zde korunovace římských králů. Město, jež je rodištěm J. W. Goetha, mělo až do druhé světové války zachované středověké historické jádro. Válečné ztráty byly velké a dosud jsou na struktuře města patrné, avšak i přes velkou míru destrukce má historické centrum Frankfurtu kolem náměstí Römerberg a katedrály sv. Bartoloměje své kouzlo. V části na západ od centra vyrostla za posledních padesát let zcela originální obchodní čtvrť s výškovými stavbami, které tvoří moderní panorama pozorovatelné z levého břehu Mohanu. K věži výstaviště se přidružují mrakodrapy DG Banky a Comerzbank. Díky této siluetě se Frankfurtu s nadsázkou říká „Main-hattan“ nebo „Chicago nad Mohanem“.

Program zájezdu:

V sobotu 23. listopadu odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště. č.7, příjezd do Frankfurtu kolem 13.00 hodiny, prohlídka centra města (katedrála sv. Bartoloměje, hrázděné domy na náměstí Römerberg, radnice s císařskou alegorií, místo jednání Frankfurtského sněmu v roce 1848 atd.) a restaurovaných měšťanských domů. Vyhlídka na řeku Mohan a při cestě do hotelu okružní jízda kolem obchodního centra Frankfurtu. Nocleh v hotelu, který je v dosahu centra města.

V neděli 24. listopadu ráno odjezd z hotelu v 9.00 hodin, malá cesta s prohlídkou města a zastávka na nábřeží u galerie Städel. Od cca 10.00 hodin prohlídka výstav Making van Gogh a Great Realism & Great Abstraction. Kresby od Maxe Beckmanna po Gerharda Richtera. Po prohlídce výstav návštěva stálé expozice, která obsahuje díla od středověku do současnosti. Možnost oběda přímo v galerii. Odjezd z Frankfurtu kolem 14.00 hod., cesta se zastávkami do Prahy. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 3490 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a klubu Stavitelů katedrál a cena 3680 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování a snídani ve čtyřhvězdičkovém hotelu (pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 650 Kč, zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč, osobní audio guide systém, výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 19 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa cca 2 eura/osoba/noc.