21. až 25. listopadu 2018
Barokní perla Antverpy a Benátky severu Bruggy
VYPRODÁNO

Po stopách Rubense a van Rycla.

Antverpy jsou jedno z nejkrásnějších belgických měst ležící na řece Šelda. V době 16. –17. století patřilo mezi jedno z nejbohatších a nejlidnatějších měst Evropy. Bylo proslulé svou náboženskou tolerancí, neboť ve městě žila početná komunita španělských a portugalských Židů. Antverpy jsou pak nerozlučně spojeny se jménem evropského velikána malíře Petra Paula Rubense (1577 Siegen – 1640 Antverpy). Rubens byl jedním z nejproduktivnějších umělců své doby. Disponoval velmi dobře organizovanou a početnou dílnou, která tvořila v jeho stylu. Cestoval po celé Evropě a to i v roli diplomata, hovořil několika jazyky, sbíral umělecká díla a náležel mezi nejlépe placené umělce své doby.

Tento zájezd se zaměří na barokní období města Antverp a současně se vydáme po stopách slavného malíře Rubense. Navštívíme také výstavy, které se pořádají v rámci grandiózní akce „Barokní Antverpy 2018“. Poslední den podnikneme jednodenní výlet do Brugg – „Benátek severu“, města, které je protkáno sítěmi kanálů řeky Reie. Bruggy si dochovaly téměř neporušený středověký ráz – i z toho důvodu byly v roce 2000 zapsány do seznamu UNESCO.

Program zájezdu:

Ve středu 21. listopadu odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Na večer příjezd do Antverp, zde ubytování a volno.

Ve čtvrtek 22. listopadu začneme symbolicky v Rubensově domě (Rubenshuis). Po sňatku s Isabellou Brant počal Rubens v roce 1609 budovat své honosné sídlo v italském stylu v centru města (nyní Wapperstraat). V domě měl i svůj ateliér a uměleckou sbírku. V Rubensově domě navštívíme také výstavu Michaelina – první retrospektivu malířky Michaelina Wautiera (1614–1689). S Rubensovou tvorbou je spojeno mnoho antverpských sakrálních staveb. V katedrále Panny Marie (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) budeme mít skvělou příležitost shlédnout osm Rubensových oltářních maleb, z toho pět do katedrály zapůjčilo Královské muzeum umění, které je do roku 2019 v rekonstrukci. Pozdněgotický kostel sv. Jakuba je vyzdoben 23 monumentálními oltáři, na nichž se svými malbami podíleli přední barokní flámští malíři jako Rubens, Jordaens a Van Balen. V kostele sv. Pavla, který býval klášterním kostelem dominikánů vyhoštěných v roce 1578 kalvíny, jsou kromě děl Rubense a Jordaense také díla Van Dycka, Tenierse a umělců působících v 17. století v Antverpách. Na bohaté sochařské výzdobě se podíleli otec a syn Pieter Verbrugghenové. Celkem 39 výjevů v technice fresky provedl v letech 1617–1618 Rubens v jezuitském kostele sv. Karla Boromejského. Rubensovo dílo však pohltil požár v roce 1718, některá díla se však podařilo zachránit.

V pátek 23. listopadu Rockoxhuis – Nicolas Rockox (1560–1640) byl váženým antverpským měšťanem, humanistou, sběratelem umění a numizmatikem. Byl také významným podporovatelem umění – Rubens a Van Dyck pro něho vytvořili hned několik maleb. Ucelená umělecká kolekce obsahuje především flámské umění 16.–17. století (Rubens, Van Dyck, Fyt, Jordaens, Snyders…). Mezi úzce specializovaná muzea patří Plantin–Moretus Museum nazvané podle jmen rytců a nakladatelů Christophe Plantina a Jana Moretuse. Jejich velkým počinem bylo vydání bible v pěti jazycích Biblia Polygota (1568–1573). Kromě množství starých tisků muzeum vlastní jednu z největších sbírek typografického materiálu. V roce 2011 bylo muzeum a jeho sbírky registrovány v seznamu UNESCO. Museum Mayer van den Bergh nese jméno vášnivého sběratele Fritze Mayera van den Bergha (1858–1901), který se specializoval na umění flámských primitivů 14. století, v jeho kolekci jsou však i zástupci severské renesance, jako například Pieter Brueghel starší. Museum aan der Stroom (MAS) bylo otevřeno teprve v roce 2011 a plní funkci městského muzea – zaměřuje se tedy na dějiny Antverp. Muzeum si zakládá na používání moderních technologií a jeho hlavní koncepcí je interaktivita. Zde navštívíme výstavu „Blízko k baroku“.

V sobotu 24. listopadu Bruggy – Bruggy jsou jakési kamenné muzeum se spoustou gotických kostelů a klášterů. Kostel Panny Marie (Onze-Lieve-Vrouwekerk) je proslaven nejen vysokou (115 m) věží z cihel, ale také hroby posledního vévody burgundského Karla Smělého a jeho dcery Marie a zejména pak mramorovou sochou Panny Marie s dítětem od Michelangela. Významnou stavbou je bazilika Svaté krve (Heilig-Bloedbasilie), která slouží k uchování vzácné relikvie – krve Ježíše Krista, která byla získána během druhé křižácké války. Mezi pozoruhodnosti města náleží také dvůr bekyní (Begijnhof), jehož členky neskládají řeholní sliby, ale žijí způsobem podobným řeholnickému. Bruggy jsou spjaty se jménem významného malíře Jana van Eycka, který zde zemřel v roce 1441. Jeho dílo můžeme shlédnout v Groeningenmuseu, schraňující díla šesti století flámského a belgického umění. Hospital sv. Jana (Sint-Janshospitaal) má více jak osmisetletou tradici v péči o poutníky, cestující, chudé a nemocné. V hospitalu je také muzeum, kde je sbírka archivních dokumentů, lékařských pomůcek a také ukázky sochařského a malířského umění a to včetně šesti maleb od významného malíře Hanse Memlinga. Večer zpět do hotelu v Antverpách.

V neděli 25. listopadu návrat z Antverp do Prahy v cca 22:45 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 8970 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP a Klubu přátel Stavitelů katedrál a cena 9430 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu autobusem, 4x ubytování a 4x snídani ve tříhvězdičkovém hotelu v Antverpách (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC, příplatek za jednolůžkový pokoj činí 2930 Kč), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290Kč, výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 56 eur). V ceně není zahrnuta městská taxa cca 2,39 eur osoba/den.

 

2018-11-05T07:59:34+00:00